Finantari intre 5 000 – 120 000 euro pentru afaceri in agricultura si industrie alimentara

0
903
Agricultura

Finantari intre 5 000 – 120 000 euro pentru afaceri in agricultura si industrie alimentara

Microintreprinderile, firmele mici si mijlocii (IMM), PFA, intreprinderile individuale si alte forme juridice, care desfasoara afaceri agricole si alimentare in Romania vor putea obtine granturi de capital de lucru de cate 5 000 – 120 000 euro printr-o noua schema de finantare din fonduri europene, initiata de stat, printr-un proiect de ordonanta de urgenta.

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, initiatorul proiectului de OUG va fi finantatorul schemei de ajutoare de stat, care va fi implementata de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, ca administrator de grant. Numarul estimat de solicitanti care vor beneficia de acest grant este de aproximativ 15 000.

Bugetul schemei reprezinta 300 de milioane de euro de la Uniunea Europeana, dar si din bugetul de stat. Selectarea beneficiarilor si incheierea contractelor de finantare trebuie sa se finalizeze pana la data de 30 iunie 2022, cat tine actualul cadrul temporar COVID de ajutoare de stat al Uniunii Europene.

Bugetul de 300 milioane euro se va imparti in 2 tipuri de ajutoare:

1. Microgranturi de cate 5.000 de euro pentru firme, PFA, II fara angajati la 31 decembrie 2019

agricultura

Un buget de 50 de milioane de euro va fi alocat microgranturilor de capital de lucru de cate 5.000 de euro fiecare.

Beneficiarii de microgranturi vor fi:
• intreprinderile mici si mijlocii Iinclusiv ( micro) care NU au avut salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019.
• persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008.
Conditii de eligibilitate la microgranturi 2022:
• solicitantii au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020;
• au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare. prin exceptie, la solicitantii care au fost infiintati in anul 2019, cu o cifra de afaceri mai mica de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculeaza prin inmultirea numarului de luni intregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro. Tot prin exceptie, PFA, II, IF nu vor conditionate de plafonul cifrei de afaceri.
• isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant.
Microgranturi 2022: cheltui elieligibile
Beneficiarii de microgranturi de cate 5.000 de euro vor putea sa faca o serie de cheltuieli eligibile cu acesti bani:
• a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
• b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
• c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat si/sau cheltuieli privind arenda sau redeventa pe baza de contract de arenda sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
• d) cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
• e) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
• f) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
• g) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

  2. Granturi de capital de lucru de cate 5.000 – 120.000 euro

  agricultura
  Un buget de 250 de milioane de euro va fi alocat pentru granturi de capital de lucru cu valori de cate 5.000-120.000 de euro fiecare.
  Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabileste astfel:
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 5.000 si 13.500 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 mai mare de 13.501 euro, valoarea grantului poate fi de pana la 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma 120.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului va fi de 120.000 euro.
  Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinantarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, in procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.
  Conditii de eligibilitate la granturile de capital de lucru
  Granturile pentru capital de lucru se acorda beneficiarilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  • a) au inregistrat profit operational din activitatea curenta respectiv din activitatea de exploatare, in unul din ultimele trei exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse;
  • b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru in procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru;
  • c) mentin sau, dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor, cu exceptia situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri.
  Granturi de max. 120.000 EUR – cheltuieli eligibile
  Beneficiarii vor putea folosi granturile pentru capital de lucru, sub forma de suma forfetara, pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli :
  • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
  • b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;
  • c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat si/sau cheltuieli privind arenda sau redeventa pe baza de contract de arenda sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
  • d) cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte;
  • e) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente;
  • f) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare reluarii activitatii;

  Domeniile de activitate eligibile sunt:

  A – Agricultură, silvicultură și pescuit
  01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe
  011 – Cultivarea plantelor nepermanente
  0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
  0112 – Cultivarea orezului
  0113 – Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
  0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
  0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente
  0121 – Cultivarea strugurilor
  0124 – Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
  0125 – Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
  0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase
  0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
  0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
  0129 – Cultivarea altor plante permanente
  013 – Cultivarea plantelor pentru inmultire
  0130 – Cultivarea plantelor pentru inmultire
  014 – Creșterea animalelor
  0141 – Creșterea bovinelor de lapte
  0142 – Creșterea altor bovine
  0143 – Creșterea cailor si a altor cabaline
  0145 – Creșterea ovinelor si caprinelor
  0146 – Creșterea porcinelor
  0147 – Creșterea pasarilor
  0149 – Creșterea altor animale
  015 – Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
  0150 – Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
  016 – Activități auxiliare agriculturii si activități după recoltare
  0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetala
  0162 – Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
  0163 – Activități după recoltare
  0164 – Pregatirea semințelor
  03 – Pescuitul și acvacultura
  031 – Pescuitul
  0311 – Pescuitul maritim
  0312 – Pescuitul in ape dulci
  032 – Acvacultura
  0321 – Acvacultura maritima
  0322 – Acvacultura in ape dulci

  10 – Industria alimentară
  101 – Producția, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne
  1011 – Prelucrarea si conservarea carnii
  1012 – Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
  1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
  102 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
  1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
  103 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
  1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor
  1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume
  1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
  104 – Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale
  1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor
  1042 – Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
  105 – Fabricarea produselor lactate
  1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
  1052 – Fabricarea inghetatei
  106 – Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon
  1061 – Fabricarea produselor de morarit
  1062 – Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
  107 – Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase
  1071 – Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
  1072 – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
  1073 – Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
  108 – Fabricarea altor produse alimentare
  1081 – Fabricarea zaharului
  1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
  1083 – Prelucrarea ceaiului si cafelei
  1084 – Fabricarea condimentelor si ingredientelor
  1085 – Fabricarea de mancaruri preparate
  1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
  1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  109 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
  1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
  11 – Fabricarea băuturilor
  110 – Fabricarea băuturilor
  1106 – Fabricarea maltului
  1107 – Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape imbuteliate

  172 – Fabricarea articolelor din hârtie și carton
  1721 – Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

  Puteti consulta comunicatul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene aici. 

   Un expert din echipa noastra va poate oferi si alte informatii. Ne puteti contacta aici.