Incepand cu 17 iunie 2019 pana pe 16 octombrie 2019, Unitatile administrativ-teritoriale ale oraselor/municipiilor din Regiunile de dezvoltare regionala Sud-Est, Sud-Muntenia si din zona ITI Delta Dunarii, pot aplica pentru a obtine finantare nerambursabila de pana la 20.000.000 de euro prin Programul Operational Regional, axa prioritara 3, care are ca Obiectiv Specific Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane.

Programul sprijina acele proiecte care dovedesc ca au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraselor si al zonelor functionale ale acestora. Punctul de plecare in identificarea acestor proiecte se regaseste in analiza efectuata, directiile de actiune si in masurile propuse in Planurile de Mobilitate Urbana Durabila ale municipiilor/ oraselor sau elaborate inclusiv la nivel de zone periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale.

Sinteza Programul Operational Regional 3.2

 • Valoarea finantarii nerambursabile: Valoarea minima este de 500.000 euro si valoarea maxima este in functie de urmatoarele criterii:
 • 5 milioane euro pentru orasele/municipiile cu o populatie mai mica sau egala cu 20.000 de locuitori;
 • 10 milioane euro pentru orasele/municipiile cu o populatie de peste 20.000 de locuitori;
 • 20 milioane euro pentru municipiul Tulcea.
 • Contributia proprie– Trebuie sa fie de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 • Perioada maxima de implementare a proiectelor – Termenul limita este 31.12.2023.

Cine poate beneficia de finantare prin Programul Operational Regional 3.2?

 • Unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii din Regiunile de dezvoltare regionala Sud-Est, Sud-Muntenia si din zona ITI Delta Dunarii;
 • Parteneriatele dintre unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii eligibile in cadrul Obiectivului specific 3.2;
 • Parteneriate dintre unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii eligibile in cadrul Obiectivului specific 3.2 cu comune din zona functionala a acestor orase/municipii si care indeplinesc conditia cu privire la vecinatatea teritoriala fata de aceste orase/municipii eligibile, si/sau cu Unitatea administrativ-teritoriala judetul si/sau cu institutii publice din subordinea UAT orase/municipii/parteneri eligibil care au in administrare infrastructura rutiera, ce face obiectul proiectului.

TIPURI DE PROIECTE

 • Achizitionarea de troleibuze;
 • Achizitionarea de autobuze;
 • Crearea/extinderea traseelor de transport public electric (retea de troleibuz, statii de incarcare pentru autobuzele alimentate electric);
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea; depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnica aferenta;
 • Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru calatori („e-bilete” sau „e-ticketing);
 • Achizitionarea si instalarea statiilor de reincarcare a automobilelor electrice si electrice hibride;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de inchiriere de biciclete;
 • Construirea parcarilor de transfer de tip „parck and ride”;
 • Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de transport public de calatori, in vederea construirii/modernizarii/extinderii benzilor dedicate separate pentru transportul public de calatori, a construirii/modernizarii/extinderii traseelor/pistelor pentru pietoni si biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea partii carosabile a infrastructurii rutiere.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite;
 • Cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport;
 • Cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect;
 • Cheltuieli de informare, comunicare si publicitate;
 • Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
 • Cheltuieli pentru investitia de baza;
 • Cheltuieli cu organizarea de santier;
 • Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
 • Cheltuieli pentru diverse si neprevazute;
 • Cheltuieli cu servicii.

PROCESUL DE EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE A PROIECTELOR

Pot intra in etapa de pre-contractare proiectele declarate conforme si eligibile, care in urma evaluarii tehnice si financiare au obtinut un punctaj de minimum 60 de puncte si care nu au fost bifate cu NU sau NU au obtinut 0 puncte la niciunul din criteriile si sub-criteriile mentionate in documentatia