Incepand cu 21 iunie 2019 pana pe 21 octombrie 2019, Autoritatile Publice centrale si Autoritatile si institutiile publice locale din zona ITI Delta Dunarii, pot aplica pentru a obtine finantare nerambursabila de pana la 25.000.000 de euro.

Programul POR 3.1b ITI sprijina acele proiecte care dovedesc ca au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraselor si al zonelor functionale ale acestora. Punctul de plecare in identificarea acestor proiecte se regaseste in analiza efectuata, directiile de actiune si in masurile propuse in Planurile de Mobilitate Urbana Durabila ale municipiilor/ oraselor sau elaborate inclusiv la nivel de zone periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale.

Sinteza Programul Operational Regional 3.1b ITI

 • Valoarea finantarii nerambursabile:  minim 100.000 euro – maxim 25.000.000 euro.
 • Contributia proprie este in functie de tipul solicitantului, respectiv:
 • Autoritati publice centrale: minim 15%
 • Autoritati si institutii publice locale: minim 2%
 • Perioada maxima de implementare a proiectelor – Termenul limita este 31.12.2023.

Cine poate beneficia de finantare prin Programul Operational Regional 3.1b ITI?

Apelul este destinat investitiilor teritoriale integrate in arealul format din 38 de unitati administrativ-teritoriale din cadrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, Judetul Tulcea si nordul Judetului Constanta, in zonele identificate ca prioritare in cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, dupa cum urmeaza:

 1. Centrul Deltei, care cuprinde unitatile administrativ-teritoriale al caror teritoriu se afla integral in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crisan, Maliuc, Sfantu Gheorghe si orasul Sulina;
 2. Unitati administrativ-teritoriale aflate partial pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii: municipiul Tulcea, orasul Isaccea, orasul Babadag si comunele Murighiol, Mahmudia, Bestepe, Nufaru, Somova, Niculitel, Luncavita, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (judetul Tulcea) si Mihai Viteazu, Istria, Sacele si Corbu (judetul Constanta);
 3. Unitati administrativ-teritoriale aflate in vecinatatea teritoriului Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, incluse pentru a asigura coeziunea teritoriala si coerenta unor interventii strategice: orasul Macin si comunele I.C. Bratianu, Smardan, Jijila, Vacareni, Greci, Frecatei, Mihail Kogalniceanu, Slava Cercheza.

Beneficiarii eligibili se incadreaza in urmatoarele categorii:

 • Autoritatile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizeaza in subordinea Guvernului ori a ministerelor, institutiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autoritatile administrative autonome, Institutia prefectului; 
 • Autoritatile si institutiile publice locale:

-Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT comuna, oras, judet);

-Institutiile publice si serviciile publice organizate ca institutii publice de interes local sau judetean (finantate din bugetul local), aflate in subordinea unitatilor administrativ teritoriale;

 • Parteneriatele intre entitatile de mai sus, in conformitate cu prevederile legale (nu exista restrictii cu privire la numarul partenerilor).

Solicitantii eligibili se incadreaza intr-una din urmatoarele situatii:

 1. detin (in proprietate publica sau administrare) si ocupa (isi desfasoara activitatea) o cladire publica (inclusiv in cadrul parteneriatelor);

SAU

a) detin (in proprietate publica sau administrare) o cladire publica care este ocupata (in care isi desfasoara activitatea) de acestia si/sau de alte entitati publice din categoria autoritatilor publice centrale, autoritatilor si institutiilor publice locale (descrise mai sus);

b) in cazul parteneriatelor, detin (in proprietate publica sau administrare) o cladire publica care este ocupata (in care isi desfasoara activitatea) de cel putin unul dintre membrii parteneriatului si/sau de alte entitati publice din categoria autoritatilor publice centrale, autoritatilor si institutiilor publice locale (descrise mai sus).

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplica si partenerului.

Pentru aceste tipuri de proiecte, solicitantul la finantare trebuie sa demonstreze existenta dreptului asupra imobilului pe care se propune a se realiza investitia in cadrul cererii de finantare, conform legislatiei in vigoare:

 • dreptul de proprietate publica;
 • dreptul de administrare a imobilului aflat in proprietate publica.

TIPURI DE PROIECTE

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati/actiuni specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice, respectiv:

 • imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu peste ultimul nivel, planseu peste subsol), a sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirii;
 • introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru prepararea, distributia si utilizarea agentului termic pentru incalzire si a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare si climatizare, a sistemelor de ventilare mecanica cu recuperarea caldurii, inclusiv sisteme de racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de incalzire centralizata, dupa caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a cladirii;
 • implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea, instalarea, intretinerea si exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea si monitorizarea oricarui tip de energie pentru asigurarea conditiilor de confort interior);
 • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice;
 • orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, inlocuirea circuitelor electrice, lucrari de demontare/montare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Sunt neeligibile proiectele care implica:

 • extinderea cladirii componenta pe vertical;
 • numai lucrari care nu se supun autorizarii;
 • numai dotarea.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului:
  • Amenajarea terenului;
  • Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala.
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:
  • Studii de teren;
  • Obtinere avize, acorduri, autorizatii;
  • Proiectare si inginerie;
  • Consultanta:
 • consultanta elaborare cerere de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;
 • consultanta in domeniul managementului proiectului;
 • consultanta elaborare, organizare si derulare proceduri de achizitii publice;
 • plata salariilor echipei de management de proiect;
  • Asistenta tehnica:

– asistenta tehnica din partea proiectantului;
– dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat.

 • Cheltuieli pentru investitia de baza:
  • Constructii si instalatii:
 • Cheltuielile cu lucrarile de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii;
 • Cheltuielile cu lucrarile de reabilitare termica a sistemului de incalzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • Cheltuielile cu lucrarile ce vizeaza instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu;
 • Cheltuielile cu lucrarile de instalare/reabilitare/ modernizare sistemelor de climatizare, ventilare naturala si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;
 • Cheltuielile cu lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat aferente cladirii;
 • Cheltuielile cu lucrari de management energetic integrat pentru cladiri si alte activitati care conduc la realizarea obiectivelor proiectului;
  • Dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari, active necorporale);
  • Constructii, instalatii si dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu sau fara montaj, dotari, active necorporale) aferente masurilor conexe, care nu conduc la cresterea eficientei energetice.
 • Alte cheltuieli
  • Organizare de santier;
  • Cheltuieli diverse si neprevazute.
 • Cheltuieli de informare si publicitate;
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern;
 • Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.

PROCESUL DE EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE A PROIECTELOR

Pot intra in etapa de precontractare proiectele declarate conforme si eligibile, care in urma evaluarii tehnice si financiare au obtinut un punctaj de minim 60 de puncte si care nu au fost respinse pentru neindeplinirea criteriilor obligatorii mentionate in cadrul specificatiilor apelului.