Granturi Norvegiene de pana la 2.000.000 euro pentru investitii in tehnologii cu impact redus asupra mediului inconjurator.

Apelul finantat din granturi Norvegiene INOVARE IN INDUSTRIA VERDEsustine dezvoltarea de produse /solutii /procese/instrumente inovatoare verzi cu scopul gestionarii si eficientizarii resurselor si cresterea eficientei energetice prin intermediul tehnologiilor „verzi”.

Apelul face parte din PROGRAMUL SMES GROWTH ROMANIA 2020 care are in vedere sustinerea afacerilor romanesti prin dezvoltarea de servicii si tehnologii inovatoare  prietenoase cu mediul inconjurator si/sau care contribuie la cresterea calitatii vietii din punct de vedere socio-economic.

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE: 28 mai 2020

SOLICITANTI ELIGIBILI IN CADRUL APELULUI sustinut din granturi NORVEGIENE  INOVARE IN INDUSTRIA VERDE:

 • Intreprinderi mici si mijlocii;
 • Intreprinderile mari detinute public in proportie de cel mult 25%;

Pentru a fi eligibila, societatea trebuie sa fie infiintata cu cel putin 3 ani fiscali la data termenului limita atat pentru proiectele individuale cat si pentru proiectele mici.

ACTIVITATI SUSTINUTE:

 • Dezvoltarea, punerea in aplicare si investirea in tehnologii inovatoare ecologice;
 • Dezvoltarea de produse si servicii ecologice;
 • Dezvoltarea si punerea in aplicare a „proceselor de productie ecologice”.

Proiectele privind “INOVAREA IN INDUSTRIA VERDE” trebuie sa contribuie direct la unul sau mai multi dintre:

 • Dezvoltarea de tehnologii/procese/solutii ecologice inovatoare;
 • Comercializarea de Produse sau Servicii noi pe piata;
 • Aplicarea de noi Tehnologii/procese/solutii ecologice inovatoare in cadrul intreprinderii.

In plus, proiectele trebuie sa  contribuie la urmatorii indicatori de mediu:

 • Scaderea anuala estimata a emisiilor de CO2;
 • Scaderea anuala estimata a altor emisii poluante;
 • Colectarea anuala a deseurilor provenite din productie si din procesele operationale pentru reutilizare sau reciclare;
 • Scaderea anuala estimata a consumului de energie;
 • Reutilizarea anuala estimata a deseurilor prelucrate pentru alte procese operationale;
 • Reducerea anuala estimata a consumului de combustibil.

ALOCARE FINANCIARA  IN CADRUL APELULUI sustinut din granturi NORVEGIENE  „INOVARE IN INDUSTRIA VERDE”: 

Suma totala alocata este de  11 066 666 EURO.

Beneficiarii vor primi granturi cuprinse intre 200.000 euro-2.000.000 euro.

Pentru acest apel, rate de finantare difera de regiunea de implementare:

 • Regiunea Ilfov si Vest: pana la 35% din costurile eligibile;
 • Regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Vest, se va acorda o asistenta nerambursabila de pana la 50% din totalul costurile eligibile;
 • Pentru Bucuresti: pana la 10% din totalul costurilor eligibile.

INVESTITII ELIGIBILE IN CADRUL APELULUI sustinut din granturi NORVEGIENE  INOVARE IN INDUSTRIA VERDE:

 • Echipamente tehnologice noi sau second hand;
 • Echipamente IT;
 • Spatii de lucru sau Teren;
 • Achizitii publice;
 • Consultanta in inovare;
 • Dezvoltare de produse/servicii/componente IT;
 • Deplasare si diurne pentru personalul si voluntarii care participa la proiect;
 • Consumabile

PARTENERI ELIGIBILI APELULUI sustinut din granturi NORVEGIENE INOVARE IN INDUSTRIA VERDE:

 • Solicitantii sunt incurajati sa realizeze parteneriate cu orice entitate publica sau privata, comerciala sau necomerciala, inregistrata ca persoana juridica in Norvegia sau in Romania;
 • Proiectele care prevad parteneriate pot obtine punctaj suplimentar.

EVALUAREA PROIECTELOR IN CADRUL APELULUI sustinut din granturi NORVEGIENE  INOVARE IN INDUSTRIA VERDE:

 Criteriile de selectie vor fi marcate intr-un rating de la zero la sase puncte (0 mai mic, 6 cel mai mare), iar scorul constituie baza pe care se va realiza evaluarea.