Programul Active Citizens Fund-Participare civica in zone geografice insuficient deservite din Romania este finantat de catre Mecanismul Financiar al Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2020 si isi propune consolidarea societatii civile, participarea activa a cetatenilor si cresterea capacitatii grupurilor vulnerabile la nivel local/national, consolidand in acelasi timp relatiile bilaterale cu organizatii din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein si Norvegia).

Domenii sprijinite prin Programul Active citizens fund- Participare civica in zone geografice insuficient deservite:

 • Democratie, cetatenie activa, buna guvernare si transparenta;
 • Drepturile omului si tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, gen, dizabilitate, varsta, orientare sexuala sau identitate de gen;
 • Justitie sociala si incluziunea grupurilor vulnerabile;
 • Egalitate de gen si violenta bazata pe gen (GBV);
 • Mediu si schimbari climatice.

TIPURI DE GRANTURI SI ALOCARE FINANCIARA:

TIP GRANT

GRANTURI MICI

 

GRANTURI TIP RASPUNS RAPID

 

Alocare financiara1.400.000 Euro100.000 Euro
Alocarea speciala pentru protectia mediului si schimbarile climatice

500.000 Euro

Durata proiectului

 

3 – 18 luni

 

3 – 6 luni

 

Suma de grant

 

5.000 – 50.000 Euro

 

5.000 – 15.000 Euro

 

Activitati de dezvoltare organizationalaPosibilitatea de a aloca pana la 20% din costurile totale eligibile ale proiectului pentru masuri de dezvoltare organizationalaNu sunt disponibile pentru acest tip de granturi

 

Termen limita depunere11 Martie 2020

11 Noiembrie 2020

30 Iunie 2021

Depunere continuua pana

27 Aprilie 2023

in limita bugetului disponibil

 

PROIECTE ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND PARTICIPARE CIVICA IN ZONE GEOGRAFICE INSUFICIENT DESERVITE:

 • GRANTURI MICI

ONG-urile mici sunt sprijinite in vederea stimularii implicarii civice in zone si pentru grupuri tinta insuficient deservite.

Sunt puternic incurajate parteneriatele intre ONG-urile mici si ONG-uri cu experienta, active la nivel local, precum si cu alti stakeholderi.

Protectia mediului si schimbarile climatice vor fi sprijinite doar ca parte a masurilor de promovare a participarii civice, advocacy, inovare sociala si cetatenie active.

 • GRANTURI TIP RASPUNS RAPID

In legatura cu una din cele doua arii acoperite de Apel, sunt sprijinite initiative care raspund cel mai bine unei situatii in derulare (amenintare sau oportunitate) strans legata de agenda publica si/ sau care afecteaza sectorul neguvernamental si care necesita o actiune imediata.

Cerinta esentiala consta in demonstrarea necesitatii unei reactii rapide pentru a rezolva/ contracara situatia identificata.

Nerestrictionate la ONG-uri mici; nerestrictionate la zone insuficient deservite.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

Obiectivul PROGRAMULUI ACTIVE CITIZENS FUND- Participare civica in zone geografice insuficient deservite este de a stimula implicarea civica in zone si pentru grupuri tinta insuficient deservite.

Apelul este lansat in cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura democratica si constientizarea civica consolidate si acopera doua arii prioritare ale Active Citizens Fund Romania, respectiv „Democratie, cetatenie activa, buna guvernare si transparenta” si „Mediu si schimbari climatice”.

Solicitanti eligibili sunt exclusiv organizatiile neguvernamentale si non-profit (ONG) infiintate legal in Romania.

Granturile tip raspuns rapid nu sunt restrictionate la zonele insuficient deservite si sunt deschise tuturor ONG-rilor, asa cum sunt definite in sectiunea 4.2 din ghidul :

 • Organizatii neguvernamentale si non-profit (ONG);
 • Fundatiile pentru tineret de la nivel judetean si ale municipiului Bucuresti precum si Fundatia Nationala pentru Tineret;
 • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;

In plus fata de criteriile mentionate mai sus, solicitantii trebuie sa indeplineasca si urmatoarele cerinte:

 • Au un buget mediu de maximum 240.000 RON (aproximativ 51.000 Euro) pentru ultimii 3 ani, anterior depunerii Cererii de Aplicare in cadrul acestui apel;
 • Au capacitatea, conform statutului lor, sa actioneze in domeniul abordat prin proiect;
 • Sunt independenti de autoritati publice locale, regionale si nationale si de alte entitati publice, partide politice;
 • Sunt independenti de entitati comerciale (cum ar fi companii, regii autonome, intreprinderi individuale, etc;
 • Respecta principiile statului de drept si drepturile omului pentru toti.

PARTENERI ELIGIBILI PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- PARTICIPARE CIVICA IN ZONE GEOGRAFICE INSUFICIENT DESERVITE:

In cadrul acestui apel sunt incurajate parteneriatele, in special cu Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). De asemenea, parteneriate pot fi realizate si cu Statele Beneficiare (Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia si Slovenia) si/sau tari din afara Spatiului Economic European care au o granita comuna cu Romania (Moldova, Ucraina si Serbia), orice organizatie internationala, organism sau agentie a acesteia.

Urmatoarele entitati legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • Organizatii neguvernamentale;
 • Entitati publice;
 • Entitati private (comerciale si non-comerciale).

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Cheltuielile directe eligibile:

 • Cheltuieli cu personalul alocat proiectului, ce cuprinde salariul net efectiv la care se adauga contributiile salariale aferente, inclusiv contributiile angajatorului precum si alte costuri salariale acordate in conditiile legii;
 • Cheltuieli de deplasare si subzistenta pentru personalul propriu si voluntarii care iau parte la proiect;
 • Cheltuieli aferente echipamentelor noi sau second-hand;
 • Cheltuieli cu bunurile si consumabilele;
 • Cheltuieli generate de alte contracte atribuite de promotor in scopul desfasurarii proiectului (subcontractari), in masura in care atribuirea respecta regulile corespunzatoare de achizitie;
 • Costurile legate de constructia, reconstructia, renovarea sau reconditionarea unui imobil nu trebuie sa depaseasca 50%.

Cheltuieli indirecte: MAXIM 15% din costurile directe eligibile ale personalului angajat pentru acest tip de cheltuieli, proportional cu nevoile reale de costuri indirecte.

RATA DE CO-FINANTARE:

Cofinantarea va reprezenta cel putin 10% din costurile totale eligibile. Este de preferat sa se asigurare cofinantarea din alte surse cum ar fi donatii, sponsorizari, cotizatii ale membrilor etc.

Cofinantarea poate fi adusa in numerar sau in natura, sub forma de munca voluntara. Cofinantarea in natura poate acoperi pana la 50% din cofinantarea prevazuta in proiect.

OBS!!!  Ca o exceptie de la regula generala de cofinantare, pentru acest Apel de Proiecte, Solicitantii si partenerul/ii proiectelor pot propune o cofinantare de pana la 100% daca respecta urmatoarele conditii cumulativ:

 • sunt ONG-uri eligibile;
 • valoarea finantarii solicitate este de maxim 15.000 Euro si
 • Solicitantul sau partenerul/ii proiectului nu implementeaza mai mult de un proiect finantat in cadrul aceluiasi Apel de proiecte.

ACTIVITATI ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- PARTICIPARE CIVICA IN ZONE GEOGRAFICE INSUFICIENT DESERVITE:

Tipuri de activitati eligibile:

 • Imbunatatirea educatiei civice si a drepturilor omului in zone insuficient deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate intre ONG-uri mari/ cu experienta si ONG-uri mai mici/ / cu mai putina experienta
 • Sustinerea participarii active a cetatenilor in activitati civice
 • Litigii/cazuri intreprinse in justitie privind sustinerea participarii cetatenilor (consiliere, asistenta juridica etc.)
 • Organizarea de activitati educationale (in afara sistemului formal) privind protectia mediului/ schimbarilor climatice prin metode experientiale, inovatoare si creative. Acestea ar putea viza cetatenii, profesorii, elevii/ studentii, etc.
 • Initiative de advocacy si de monitorizare a politicilor prin abordari participative privind probleme legate de protectia mediului/ schimbarilor climatice.
 • Litigii/ cazuri intreprinse in justitie in legatura cu protectia mediului/ schimbarilor climatice (consiliere, asistenta juridica etc.)
 • Dezvoltarea de proceduri transparente si responsabile de guvernanta organizationala
 • Dezvoltarea unor proceduri eficiente de management
 • Comunicarea in mod regulat catre publicul larg a informatiilor despre activitatile si rezultatele organizatiei
 • Dezvoltarea si diversificarea surselor de finantare
 • Dezvoltarea de competente in randul angajatilor/ voluntarilor in domenii cheie care contribuie la dezvoltarea organizatiei
 • Formare si coaching prin transfer de experienta din partea altor organizatii/ experti;
 • Campanii de constientizare privind rolul organizatiilor neguvernamentale
 • Activitati de informare si comunicare.

EVALUAREA PROIECTELOR:

Toate Cererile de finantare primite in cadrul acestui Apel de proiecte vor intra in procesul de evaluare si selectie, dupa cum urmeaza:

 • Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii;
 • Evaluarea tehnica si financiara;
 • Comitetul de Selectie;
 • Comitetul Executiv;
 • Anuntarea rezultatelor.