Programul Active Citizens Fund Educatie si implicare civica in Romania este finantat de catre Mecanismul Financiar al Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2020 si sustine initiativele organizatiilor neguvernamentale de crestere a implicarii cetatenilor in comunitate, prin dezvoltarea culturii democratice la nivel local/national.

Proiectele sustinute vor aborda:

 • Educatia civica si pentru drepturile omului in vederea cresterii participarii civice, promovarii nediscriminarii si a solidaritatii;
 • Implicarea civica, prin oferirea de instrumente participative cetatenilor, sprijinindu-i in a se implica in acest fel in viata comunitatii si in procesele publice de luare a deciziilor, si contribuind astfel la imbunatatirea aplicarii legii, a serviciilor publice, a protectiei mediului, dezvoltarii comunitatii si incluziunii sociale.

SUMAR:

Tip granturi: mediu

Alocare financiara: 1.323.000 Euro

Durata proiectului 6 – 24 luni

Suma de grant 50.001 – 100.000 Euro

Termen limita depunere: 11 Martie 2020

Activitati de dezvoltare organizationala: Posibilitatea de a aloca pana la 20% din costurile totale eligibile ale proiectului pentru masuri de dezvoltare organizationala

PROIECTE ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- EDUCATIE SI IMPLICARE CIVICA:

Apelul Educatie si implicare civica sustine masurile de crestere a nivelului educatiei civice si de drepturile omului si de sprijinire a cetatenilor in exercitarea drepturilor lor.

Initiativele de „media literacy” sunt puternic incurajate, mai ales daca sprijina tinerii cetateni in a afla modul in care media functioneaza in dezvoltarea gandirii critice si in a fi consumatori/ producatori responsabili de continut media.

De asemenea, sunt sprijinite utilizarea de metode inovatoare (ca de exemplu folosirea tehnologiilor pentru internet sau aplicatii) care pot favoriza implicarea si mobilizarea comunitatilor (studenti, tineri profesionisti, profesionisti din domeniu IT, influenceri, bloggeri, jurnalisti de investigatie etc.).

In cadrul acestui Apel sunt puternic incurajate alte ONG-uri active in acelasi domeniu sau in domenii de activitate complementare si alti stakeholderi (institutii publice, mass-media, sectorul privat).

Obiectivul PROGRAMULUI ACTIVE CITIZENS FUND-EDUCATIE SI IMPLICARE CIVICA este de a stimula implicarea civica in zone si pentru grupuri tinta insuficient deservite.

Apelul este lansat in cadrul Outcome-ului 1 – Cultura democratica si constientizarea civica consolidate si acopera doua arii prioritare ale Active Citizens Fund Romania, respectiv „Democratie, cetatenie activa, buna guvernare si transparenta” si „Mediu si schimbari climatice”.

Solicitanti eligibili sunt:

 • Organizatii neguvernamentale si non-profit (ONG);
 • Fundatiile pentru tineret de la nivel judetean si ale Municipiului Bucuresti precum si Fundatia Nationala pentru Tineret;
 • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;

PARTENERI ELIGIBILI PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND EDUCATIE SI IMPLICARE CIVICA:

Consolidarea cooperarii dintre Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) si tarile beneficiare reprezinta unul dintre cele doua obiective principale ale granturilor SEE si Norvegiene, prin urmare parteriatele reprezinta un element definitoriu.

In cadrul acestui apel de proiecte, sunt eligibile pentru a fi partenere de proiect, urmatoarele:

 • Organizatii neguvernamentale;
 • Entitati publice;
 • Entitati private (comerciale si non-comerciale).

In cadrul acestui apel sunt incurajate parteneriatele, cu Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), Statele Beneficiare (Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia si Slovenia) si/sau tari din afara Spatiului Economic European care au o granita comuna cu Romania (Moldova, Ucraina si Serbia), orice organizatie internationala, organism sau agentie a acesteia.

ACTIVITATI ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- EDUCATIE SI IMPLICARE CIVICA:

Tipuri de activitati eligibile:

 • Educarea cetatenilor, inclusiv a studentilor, in problematica drepturilor civice si drepturilor omului (in afara sistemului formal);
 • Sprijinirea initativelor de media literacy;
 • Dezvoltarea parteneriatului intre ONG-uri mari/ cu experienta si ONG-uri mici/ mai putin experimentate pentru a sustine educatia civica si cea pentru drepturilor omului;
 • Sustinerea participarii active a cetatenilor in activitati civice;
 • Litigii/cazuri intreprinse in justitie privind sustinerea participarii cetatenilor (consiliere, asistenta juridica etc.);
 • Activitati de dezvoltare organizationala;
 • Dezvoltarea de proceduri transparente si responsabile de guvernanta organizationala;
 • Dezvoltarea unor proceduri eficiente de management;
 • Comunicarea in mod regulat catre publicul larg a informatiilor despre activitatile si rezultatele organizatiei;
 • Dezvoltarea si diversificarea surselor de finantare;
 • Dezvoltarea de competente in randul angajatilor/ voluntarilor in domenii cheie care contribuie la dezvoltarea organizatiei;
 • Formare si coaching prin transfer de experienta din partea altor organizatii/ experti;
 • Campanii de constientizare privind rolul organizatiilor neguvernamentale;
 • Activitati de informare si comunicare.

 Cheltuieli eligibile:

Cheltuielile directe eligibile:

 • Cheltuieli cu personalul alocat proiectului, ce cuprinde salariul net efectiv la care se adauga contributiile salariale aferente, inclusiv contributiile angajatorului precum si alte costuri salariale acordate in conditiile legii;
 • Cheltuieli de deplasare si subzistenta pentru personalul propriu si voluntarii care iau parte la proiect;
 • Cheltuieli aferente echipamentelor noi sau second-hand;
 • Cheltuieli cu bunurile si consumabilele;
 • Cheltuieli generate de alte contracte atribuite de promotor in scopul desfasurarii proiectului (subcontractari), in masura in care atribuirea respecta regulile corespunzatoare de achizitie;
 • Costurile legate de constructia, reconstructia, renovarea sau reconditionarea unui imobil nu trebuie sa depaseasca 50%.

Cheltuieli indirecte: MAXIM 15% din costurile directe eligibile ale personalului angajat pentru acest tip de cheltuieli, proportional cu nevoile reale de costuri indirecte.

EVALUAREA PROIECTELOR PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- EDUCATIE SI IMPLICARE CIVICA:

Toate Cererile de finantare primite in cadrul acestui Apel de proiecte vor intra in procesul de evaluare si selectie, dupa cum urmeaza:

 • Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii;
 • Evaluarea tehnica si financiara;
 • Comitetul de Selectie;
 • Comitetul Executiv;
 • Anuntarea rezultatelor.