Programul Start-up Nation reprezinta una dintre cele mai optimiste initiative de incurajare a mediului de afaceri, finantand anual aproximativ 10.000 de societati. Prin programul de finantare nerambursabila START-UP NATION 2019, se pot obtine pana la maxim 200.000 lei per beneficiar pentru a-si achizitiona echipamentele necesare demararii investitiei si pentru a plati o parte din cheltuielile operationale timp de maxim 1 an.

Programul este implementat de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat prin intermediul Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.

Solicitantii eligibili pentru finantare se incadreaza in una din urmatoarele categorii: microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii, atat din mediul urban, cat si din mediul rural.

Ce poti obitine prin Program?  

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile nu poate depasi suma de 200.000 lei pentru fiecare aplicant, aceasta reprezentand 100% din valoarea totala a proiectului.

Beneficiari eligibili prin Programul START-UP NATION:

Pentru a aplica in cadrul programului, trebuie infiintata o societate cu raspundere limitata (inclusive SRL-D) sau o corporatie. Prin program sunt eligibili si cei care detin in prezent o societate in situatia in care aceasta este infiintata dupa data de 30.01.2017.

De asemenea, pentru a obtine finantare nerambursabila, societatea aplicanta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele aspecte:

 • sunt inregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata (SRL) sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 (SRL-D);
 • sunt IMM;
 • sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;
 • au capital social integral privat;
 • asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;
 • sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului, iar societatea nu a obtinut ajutor de minimis de 200.000,00 euro in ultimii 3 ani fiscali;
 • actionarii societatii nu trebuie sa fi desfasurat aceasi activitate pentru care se solicita  finantarea in cadrul unei intreprinderi mici sau mijlocii in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere;
 • societatea nu inregistreaza datorii si nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • este infiintata de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau asociat intr-o alta intreprindere mica sau mijlocie care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pe care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere;
 • creeza cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si mentine locul de munca ocupat, in locatia de implementare a proiectului cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului.

Cheltuieli eligibile prin programul START-UP NATION:

 • Echipamente tehnologice si IT. Acestea includ si: echipamentele pentru locurile de joaca si sali de sport, fitness, x-body si de forta, precum si drone.
 • Achizitia spatiilor de lucru;
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, biciclete, motociclete, ATV-uri, rulote, etc cu exceptia vehiculelor simbol G;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare nerambursabila;
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
 • Salarii, utilitati, chirii. Valoarea acestor cheltuieli poate fi de maxim 30% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii, valoare maxima 8000 lei;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci comerciale, licente.
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante (in limita a 3000 lei);
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul prezentului program si implementarea proiectului;
 • Programe software in valoare eligibila de maxim 60.000 lei. Software-ul pentru comertul online este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care se solicita finantarea, cu exceptia codului CAEN 6201 (Realizare soft la comanda).

Pentru a intra in posesia banilor exista mai multe posibilitati:

 • Incepand cu anul 2018 ai posibilitatea de a beneficia de pana la 30% din ajutorul nerambursabil in avans. Acesti bani nu pot fi folositi pentru plata cheltuielilor operationale.
 • Mai exista varianta de a plati integral bunurile/serviciile pentru care soliciti finantare, iar prin depunerea unei cereri de rambursare,suma cheltuita sa fie rambursata.
 • In baza acordului de finantare, poti opta pentru obtinerea unui credit care sa iti permita sa platesti toate bunurile/serviciile aprobate. Creditul va fi stins odata cu rambursarea banilor de la stat.

Care sunt sansele de a obtine finantare nerambursabila ?

Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 de puncte.   

Selectarea si contractarea proiectelor se va face dupa urmatorul algoritm:

 • Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face in ordine descrescatoare a punctajului obtinut. La punctaje egale va prevala:
  • numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului;
  • numarul de locuri de munca ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolventi dupa anul 2012/someri;
  • punctajul obtinut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totala a proiectului (sectiunea D din criteriile de evaluare);
  • data si ora inscrierii in program.
Nr. crt.CriteriiPunctaj
Domeniul de activitate
A1Productie30
2Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014*30
3Comert si alte activitati10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca pe durata nedeterminata in cadrul intreprinderii
B1Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, creat in plus fata de cel prevazut la art. 4 alin. (1)10
 2Cel putin un loc de munca ocupat de persoana defavorizata/absolvent dupa anul 2012/somer5
Densitate IMM
C1Pentru localitatile (rural sau urban) din judetele** in care numar de IMM la nivel judetean/ 100 locuitori < 420
2Pentru localitatile (rural sau urban) din judetele** in care numar de IMM la nivel judetean/ 100 locuitori >= 45
Criterii aferente investitiei
D1Echipamente tehnologice si software-uri necesare desfasurarii activitatii in pondere mai mare sau egala cu 60% din valoarea planului de afaceri10
 2Echipamente tehnologice si software-uri necesare desfasurarii activitatii in pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri5
Criterii aferente asociatilor/ actionarilor
E1Nici unul dintre actionarii/ asociatii solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic intr-o societate comerciala care a fost in declarata in insolventa sau faliment in ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)25