Cod PRSM/ID/1/1/1.3/B | Intensificarea creșterii durabile a microîntrepinderilor, întrep. mici și mijlocii din reg. Sud-Muntenia

0
77

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii au un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a RSM. Din analiza indicatorilor privind activitatea întreprinderilor din     RSM  se
constată, în 2019, o revenire în zona pozitivă, însă cu o stabilitate fragilă care se manifestă diferențiat la nivelul claselor de mărime și al sectoarelor de activitate economică, de la un județ la altul.

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia, respectiv:
Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.
Pentru microîntreprinderile,întreprinderile mici și mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora.

Bugetul maxim pentru acest apel de proiecte alocarea financiară este de 144.000.000,00 euro.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 300.000 euro.

Valoarea maxima a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 500.000 de Euro, dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită
finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;
De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de
3.000.000 de euro.

Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice in fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi este de 200.000 de  euro.
În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis.
În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis.

Cheltuielile eligibile sunt:

 1. Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii;
 2. Echipamente, dotări, active corporale;
 3. Servicii;
 4. Cheltuieli cu active necorporale brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;

Cheltuielile neeligibile sunt:

 1. achiziţionarea de terenuri şi/sau construcţii;
 2. costurile operaţionale, de funcţionare, de testare şi întreţinere;
 3. costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării;
 4. chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie;
 5. energie,combustibil şi alte consumuri similare;
 6. cheltuieli administrativ-gospodăreşti;
 7. alte cheltuieli generale de administraţie;
 8. costuri de personal;
 9. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;
 10. contribuţia în natură;
 11. amortizarea;
 12. cheltuielile cu leasingul;
 13. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport;
 14. cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia celor referitoare la proiectare și asistență tehnică, activități de consultanță pentru elaborarea
  cererii de finanțare și a planului de afaceri și cheltuieli privind ezpertiza contabilă;

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PRSM ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

Prezentare PRSMID111.3B grila

Ai nevoie de un consultant pentru programul de PRSM/ID/1/1/1.3/B?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: