Granturi de până la 200.000€ pentru microîntrepinderi și întrepinderi mici din reg. Sud-Muntenia

0
139

Cod PRSM/ID/1/1/1.3/A – INTENSIFICAREA CREȘTERII SUSTENABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERI MICI DIN REGIUNEA S-M

Microîntreprinderilor și întreprinderilor mici au un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a RSM. Din analiza indicatorilor privind activitatea întreprinderilor din RSM se constată, în 2019, o revenire în zona pozitivă, însă cu o stabilitate fragilă care se manifestă diferențiat la nivelul claselor de mărime și al sectoarelor de activitate economică, de la un județ la altul.

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia, respectiv:
Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.
Pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora.

Bugetul maxim pentru acest apel de proiecte alocarea financiară este de 47.058.823,62 euro.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 50.000 Euro.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, respectiv de 200.000 Euro.

Contribuția programului la finanțarea unei investiții nu poate depăși plafonul de minimis, respectiv 200.000,00 euro, reprezentând maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.
Valoarea eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.
Valoarea totală a proiectului este nelimitată, cu condiția ca diferența dintre valoarea maximă eligibilă a proiectului și valoarea totală a acestuia, reprezintând cheltuieli neeligibile, să fie suportate de către solicitant.

Condiții de eligibilitate:

 1. Microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici non agricole din mediul rural și din mediul urban din regiunea Sud- Muntenia.
 2. Activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă, cel puțin, un an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022, și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv 2022.
 3. Sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022.
 4. Autorizarea codului CAEN eligibil vizat de investiție.
  Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte.

Cheltuieli eligibile:

Finanțabile prin ajutorul de minimis sunt:

 1. Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii;
 2. Echipamente, dotări, active corporale;
 3. Servicii;
 4. Cheltuieli cu active necorporale brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;

Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii cumulative:

 1. să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
 2. să fie amortizabile;
 3. să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PRSM ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRSM.ID.1.3.A

Ai nevoie de un consultant pentru programul de PRSM/ID/1/1/1.3/A?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile