POR Vest 2021 – 2027 1.3.A/1 – Sprijin pentru microîntreprinderi (producție)

0
94

Obiectivul apelului POR Vest 2021 – 2027 1.3.A/1 este creșterea competitivității și productivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest.

Alocarea regională pentru prezentul apel este de 20,000,000 euro.

 • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 30.000 euro;
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 60.000/200.000 euro;

Valoarea maximă pentru asistență financiară nerambursabilă solicitată în cadrul proiectului este:

 1. Microîntreprinderile cu venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri din anul 2022 = maxim 200,000 euro;
 2. Microîntreprinderile au venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mici de 30% din cifra de afaceri din anul 2022 sau nu au obținut deloc venituri din activitățile aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare (o activitate nouă la nivelul societății) = maxim 60,000 euro;

Cofinanțarea din partea solicitantului este de:

a) 17% – microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județul Arad;
b) 10% – microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județele Hunedoara sau Caraș-Severin;
c) 24% – microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județul Timiș;

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro (în cazul întreprinderii unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), pe durata a 3 exerciţii financiare.

Solicitanții eligibili sunt:

 1. Microîntreprinderi, care au sediul în regiunea Vest în mediul urban;
 2. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022;
 3. Firma a fost infiintata cel mai târziu la data de 31 decembrie 2021;
 4. Solicitantul a obtinut profit din exploatare in 2022 (Profit exploatare>0);

Perioada de depunere:

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.11.2023 ora 08:00;
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 01.12.2023 ora 08:00;

Cheltuieli eligibile:
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiții, după cum urmează:

 1. Construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de producție, de tip construcție industrială, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI;
 2. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
 3. Achiziționarea de instalații/echipamente specific în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie;
 4. Investiții în active necorporale;
 5. Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite;
 6. Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice eligibile în limita a maxim 5% din valoarea totală eligibilă a investiției.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE POR Vest 2021 – 2027 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRVEST 1.3.A1 – (producție)

Ai nevoie de un consultant pentru programul de PRV 1.3.A/1?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile