Întreprinderi digitale pentru o economie avansată din Regiunea Centru, granturi de până la 300.000 €

0
30

Obiectivul general al acțiunii este încurajarea adoptării și utilizării tehnologiilor digitale în afacerile IMM-urilor din Regiunea Centru, care să conducă la avansul tehnologic și la îmbunătățirea proceselor tehnologice.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de: 32.014.709 euro

  • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 20.000 euro;
  • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 300.000 euro;

Solicitantul eligibil este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban sau întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban și rural.

În cadrul acestui apel, sunt eligibile cheltuielile pentru următoarele categorii de active și servicii:

1. Active necorporale:

a) Software achiziționat sau dezvoltat/adaptat la comandă, precum:

– Sisteme/soluții de e-facturare, sisteme/soluții pentru circuit digitalizat de comandă, sisteme/soluții RPA (Robotic Process Automation), CRM (Customer Relationship Management), PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise Resource Planning), cu posibilitate de integrare BTP (Business Technology Platform) etc.;

– Alte tipuri de aplicații/licențe pentru gestiune financiară, gestiune furnizori, resurse umane, logistică;

– Aplicații/licențe care să servească la configurarea și implementarea bazelor de date, la migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;

– Sisteme IoT (Internet of Things), VR/AR (Virtual/Augmented Reality) și AI (Artificial Intelligence);

– Tehnologii blockchain;

– Tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automată, de analiză a textului, de sinteză a vorbirii etc.;

– Sisteme/soluții de administrare a spațiilor – pentru gestiunea utilităților, monitorizare consumuri etc.;

b) Software personalizat pentru prezența online: website-uri de prezentare și promovare, magazine, soluții de e-commerce;

c) Software de securitate cibernetică (protecția tranzacțiilor online și a datelor personale): soluții pentru securizarea rețelelor, securizarea sistemelor de calcul, criptare de documente, securizarea prezentei pe internet (site-uri, conturi etc.);

d) Sisteme de operare, software pentru creare de conținut (editoare de text/grafică sau altele);

e) Alte tipuri de software disponibil pe piață sau creat la comandă, necesar în activitatea solicitantului care nu intră în celelalte categorii, în limitele impuse de specificul apelului

f) Cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare.

 

2. Active corporale:

a) Dispozitive și echipamente integrate cu soluții digitale, ce pot servi pentru automatizări și robotică; dispozitive și echipamente aferente E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain, etc.,

b) Echipamente IT care să asigurare capacitate de memorie/spațiu de stocare fizic sau într-un cloud privat, rezultând, astfel, un activ deținut de beneficiar;

c) Orice echipament care poate conduce la operaționalizarea activelor necorporale achiziționate,specifice digitalizării solicitantului, prin utilizarea tehnologiei informației.

d) Cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare;

3. Active corporale/necorporale, necesare realizării rețelei LAN/WiFi;

4. Servicii de instruire a personalului în vederea operaționalizării soluțiilor digitale care fac obiectul proiectului. Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.

5. Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

6. Servicii de consultanță pentru elaborarea și pentru managementul/implementarea proiectului; Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.

7. Servicii pentru activitățile obligatorii de informare și publicitate, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate;

Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.

8. Auditul financiar
9. Auditul maturitate digitală

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL
POR Centru P1/1.2/2 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

POR Centru P1.1.2.2

Ai nevoie de un consultant pentru programul POR Centru P1/1.2/2?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: