Investitii tehnologice in IMM-URI din Regiunea Centru, granturi de până la 1.500.000 €

0
36

Obiectivul este intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 81.016.706 euro.

 • Valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 250.000 euro;
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 1.500.000 euro;

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban sau întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban și rural.

Domeniul de activitate în care se realizează investiția:

a. Solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate încă de la data lansării apelului de proiecte (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;

b. Solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat, încă de la data lansării apelului de proiecte, la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va realiza investiția/ proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului;

c. Investiția propusă prin proiect poate să vizeze mai multe clase CAEN, în măsura în care acestea formează, împreună, un flux de producție unitar;

 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit brut sau profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019: 

  a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare 

  sau 

  b) Solicitantul are cel puțin 3 salariați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare; 

 • Solicitantul, precum și reprezentanții legali ai acestuia, care își exercita atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv NU se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate prevăzută în cadrul ghidului solicitantului (la depunerea cererii de finanțare și în etapa contractuală);
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021;

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL POR CENTRU 1/1.3/1/1.4.1 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

POR Centru 11.311.4.1

Ai nevoie de un consultant pentru programul POR CENTRU 1/1.3/1/1.4.1?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: