AM POCU a lansat in consultare ghidul „Programe de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”, axa prioritara 4/ prioritatea de investitii 9.iv/ obiectivul specific 4.9.

Obiectivul apelului este cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii.

Bugetul propus este de 25 milioane euro.

Solicitanti/ parteneri eligibili:

  • Institut/institutie medicala publica aflata in subordinea Ministerului Sanatatii/ consiliului judetean/ administratie publica locala care desfasoara activitati in domeniul sanatatii publice la nivel national, regional, judetean si local, cu personalitate juridica;
  • Ministerul Sanatatii;
  • Universitatile de Medicina si Farmacie din regiunile de dezvoltare eligibile;
  • Autoritati ale administratiei publice locale;
  • Autoritati publice – spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
  • ONG-uri.

Mai multe detalii aici: