Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare lanseaza Ghidul solicitantului pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de masuri de conservare/ planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar aprobate, aferent axei prioritare 4 – „Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric”, obiectivul specific 4.1 „Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate”.

Apelul, cu un buget de 175,268 mil. euro, va finanta cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate.

Ce finanteaza apelul:
• Implementarea planurilor de management / seturilor de masuri de conservare/ planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar aprobate;
• Masuri pentru mentinerea si imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara, inclusiv reconstructia ecologica a ecosistemelor de pe suprafata ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
• Monitorizarea si evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara;
• Reconstructia ecologica a unor habitate forestiere de interes comunitar;

Vezi mai multe detalii aici:

POIM: 175 milioane euro pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate