Programul Ro-Cultura este finantat din Granturile SEE, este un program multi-anual, iar apelul pe anul 2020 se inchide la 1 iulie 2020, ora 16:00.

Prin programul RO-Cultura este sustinuta consolidarea dezvoltarii economice si sociale prin cooperare culturala si antreprenoriat cultural. Proiectele trebuie sa vizeze in primul rand cresterea gradului de acces la cultura, promovarea diversitatii culturale si consolidarea dialogului intercultural. Se recomanda cooperarea si transferul de cunostinte si expertiza intre organziatiile din Romania si Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Lichtenstein).

Proiectele pot primi un sprijin nerambursabil intre 50.000 si 200.000 euro.

Solicitantii eligibili sunt: institutii publice de cultura (muzee, teatre, opera, opereta, filarmonica, biblioteca, arhiva, centru cultural), ONG-uri active in sectoarele culturale si creative si societati comerciale de tip IMM care au fost infiintate de cel putin 2 ani si activeaza printre altele, in sectoarele culturale si creative.

Tipuri de initiative ce pot fi finantate prin acest program:

  1. Initiative de arta contemporana (arta plastica, dramatica, muzica);
  2. productii artistice rezultate ca urmare a documentarii istoriei culturale a minoritatilor si grupurilor sociale, etnice si culturale (ex. filme, videoclipuri, proiectii, productii muzicale, desene, picturi, sculpuri)
  3. abordari inovative ale patrimoniului cultural (aici ar putea fi create holograme, vizite virtuale obiective turistice);
  4. schimburi de experienta, know-how si bune practici in sectoarele culturale si creative cu entitati din statele donatoare;
  5. initiative ce vizeaza mobilitatea artistilor si a profesionistilor din sectoarele culturale si creative;
  6. dezvoltarea de noi produse si servicii culturale si introducere lor pe piata.

Finantarea poate fi utilizata pentru a sustine costurile de management de proiect fie pentru personal propriu (salarii brute), fie pentru consultanta aferenta managementului de proiect, servicii de audit si materiale consumabile si obiecte de inventar; costurile cu publicitatea reprezentand cheltuieli de informare si publicitate; achizitia de echipamente si software-uri necesare in activitatile descrise in proiect, costuri pentru cursuri de fomare si instruire, costuri de calatorii.

Cum se poate obtine finantarea nerambursabila prin programul RO-CULTURA?

Documentatia de proiect include o cerere de finantare si cateva anexe definite in Ghidul Solicitantului. Acestea se depun online in sistemul de management electronic al programului, fiind necesara semnarea digitala a tuturor documentelor.

Profilul unui proiect castigator:

Proiectul propune activitati care sprijina cresterea accesului la cultura este relevant pentru grupul tinta identificat si aduce valoare adaugata acestora, contribuie la obiectivele mecanismului financiar SEE si ale programului RO-Cultura, creste numarul de persoane care participa la activitati culturale cu cel putin 650 de persoane, creeaza cel putin 2 locuri de munca in cadrul proiectului si sprijina cel putin 5 activitati de arta contemporana, contribuie la cresterea numarului de profesionisti cu competente dezvoltate la locul de munca cu peste 4 profesionisti si se implementeaza in parteneriat cu cel putin o entitate din statele donatoare.