Afla cum poti obtine fonduri nerambursabile intre 2 mil. euro si 6 milioane euro prin Programul Operational Regional – axa prioritara 2.2

S-a lansat astazi spre consultare publica ghidul solicitantului aferent Prioritatii de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.  Observatiile si propunerile pot fi trimise pana la data de 29.05.2020.

Apelul este dedicat IMM-rilor (intreprinderi mici si mijlocii) cu scopul imbunatatirii capacitatii de dezvoltare a produselor si a serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economice la nivel regional si national.

Rata de co-finantare in cadrul Programului Operational Regional 2.2:

Rata de Co-finantare 

Nord Est

 

Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Intreprinderi mijlocii60%60%60%60%45%60%60%
Intreprinderi mici70%70%70%70%55%70%70%

 

SOLICITANTI ELIGIBILI IN CADRUL  PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2.2 ( POR 2.2 ):

Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMM-urilor (intreprinderi mici si mijlocii) din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural:

Intreprinderile mici – au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;

Intreprinderile mijlocii – au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

CONDITII DE ELIGIBILITATE:

I Codul CAEN este eligibil prin Program si este autorizat la momentul depunerii cererii de finantare;

II Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;

III Solicitantul a inregistrat un numar mediu de cel putin 3 salariati, in anul fiscal anterior;

IV Locul de implementare a proiectului este situat in:

 • Mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri;
 • Mediul rural pentru intreprinderile mijlocii.

Investitii eligibile prin ajutorul de stat regional din cadrul Programul Operational Regional 2.2 ( POR 2.2 ):

 • Mobilier, echipamente informatice, birotica;
 • Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
 • Crearea unei unitati noi prin construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
 • Extinderea capacitatii unei unitati existente;
 • Echipamente tehnologice masini, utilaje, instalatii de lucru;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • Brevete, licente, marci comerciale, programe informatice
 • Instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie precum si sisteme care utilizeaza surse de energie regenerabila: energie solara, energie eoliana, biomasa,etc.;
 • Diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate / prestate anterior in unitate;
 • Certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acredita;

Criterii de evaluare si selectie in cadrul Programului Operational Regional 2.2

 • Ulterior depunerii, cererile de finantare proiectele  vor intra intr-un sistem competitiv de verificare, evaluare si selectie.