GHIDUL programului POCU “INNOTECH STUDENT”
aflat in consultare publica, disponibil pentru descarcare

AM POCU a lansat astazi, 24 aprilie 2020 in consultare publica Ghidul “Innotech Student” prin care se urmareste sustinerea si finantarea antreprenoriatului in randul studentilor. Cu un buget de peste 20 milioane de euro din care 17 milioane contributia UE si 3 milioane contributia nationala, programul va oferi finantaride pana la 100.000 euro pentru afaceri infiintate de studenti.

Solicitantii eligibili pentru a depune si gestiona proiectele prin care se vor finanta start-upuri studentesti prin INNOTECH STUDENT sunt:

 • Institutii de invatamânt superior publice si private, acreditate;
 • Scoli doctorale si graduale cu personalitate juridica, inclusiv parteneriate intre acestea si sectorul privat/ centre de CDI;
 • Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
 • Academia Româna;
 • Asociatii profesionale;
 • Camere de comert si industrie;
 • Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
 • Furnizori de formare profesionala continua autorizati, publici si privati;
 • Organizatii sindicale si patronate;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
 • ONG-uri;
 • Parteneriate intre categoriile mai sus mentionate.

Solicitantii pot depune proiecte de pana la 2.000.000 euro.

Apelul este dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucuresti-Ilfov fiind exceptata de la finantare pentru prezentul apel de propuneri de proiecte.

Principalele actiuni sprijinite in cadrul apelului INNOTECH STUDENT:
Etapa I de implementare: Organizarea si derularea programe de invatare prin experienta practica, furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala axate pe dobândirea de competente antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin intreprinderea simulata in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI adresate studentilor (ISCED 4-8)

Activitatea 1: Campanie de informare a  publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului. (activitate obligatorie)

Activitatea 2: Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala (activitate obligatorie)

Activitatea 3: Derularea programului de formare antreprenoriala (activitate obligatorie)

Activitatea 4: Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Activitatea 5: Organizarea si derularea de intreprinderi simulate (activitate obligatorie)

Activitatea 6: Efectuarea de stagii de practica (activitate obligatorie)

Activitatea 7: Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri (activitate obligatorie)

Activitatea 8: Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Etapa II de implementare: Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri

Activitatea 1: Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente  implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Ghidul se afla in consultare publica pana pe data de 4 mai, propuneriile de modificare/imbunatatire putand fi transmise la adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Descarca ghidul: CLICK AICI