Guvernul a aprobat cheltuielile necesare pentru implementarea Sistemului National de Management privind Dizabilitatea (SNMD) – o platforma nationala centralizata pentru colectarea, stocarea si distribuirea catre autoritatile publice centrale si locale, beneficiari individuali si parteneri institutionali a informatiilor referitoare la adultii si copiii incadrati intr-un grad de handicap sau cei care sunt la prima evaluare pentru obtinerea certificatului.

Platforma este dezvoltata in cadrul unui proiect cu o valoare totala de 45.042.464,00 lei, finantat din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, cheltuielile urmand sa fie esalonate astfel:

784.393 lei in anul 2019,

1.712.482 lei – 2020 si

42.545.589 lei in 2021.

SNMD va permite utilizatorilor inregistrati din cadrul institutiilor cu atributii in domeniul dizabilitatii sa creeze si sa gestioneze dosarele persoanelor adulte si ale copiilor cu dizabilitati, sa urmareasca, in mod centralizat, capacitatile de la nivelul centrelor rezidentiale si nerezidentiale de protectie sociala si sa permita utilizatorilor inregistrati din cadrul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD) sa aiba acces mult mai rapid la informatiile inregistrate in noul sistem informatic de la nivelul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului.

Platforma va asigura, de asemenea, introducerea de functionalitati de scanare si arhivare electronica a dosarelor persoanelor adulte si a copiilor cu dizabilitati, permitandu-se astfel urmarirea si consultarea lor in format electronic, precum si centralizarea managementului obligatiilor de plata a drepturilor acordate persoanelor adulte cu dizabilitati, ceea ce va duce la diminuarea posibilitatii aparitiei de erori si fraude.

Totodata, noul sistem va sprijini activitatea strategica si decizionala in domeniul protectiei persoanelor adulte cu dizabilitati si va crea un cadru de colaborare si comunicare permanent asupra situatiei dosarelor persoanelor adulte cu dizabilitati, a centrelor rezidentiale si nerezidentiale, precum si a asistentilor personali, a asistentilor personali profesionisti si a insotitorilor persoanelor adulte cu dizabilitati, pe toate palierele, prin cresterea calitatii actului de protectie sociala.

Conform unui raport al ANPD, la data de 31 martie 2018, numarul total al persoanelor cu dizabilitati era de 805.159. Dintre acestea, 97,76 %, adica 787.098 persoane, se aflau in ingrijirea familiilor sau traiau independent, iar restul de 18.061 persoane (2,24 %) erau institutionalizate.