În cadrul planului de relansare a economiei, lansat la 1 iulie, s-au stabilit următoarele scheme de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor:

A. FONDURI STRUCTURALE NERAMBURSABILE:

 1. GRANTURI IMM AXA 2.1: Consolidarea poziției pe piață a microîntreprinderilor în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare 2020-2023.

Beneficiari: microintreprinderi e în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Investițiile eligibile în cadrul acestui apel:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/prestare servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv intrumente de comercializare on-line.

Valoarea eligibilă a unui proiect este între 25.000 euro și 200.000 euro

 1. GRANTURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în strategia națională pentru competitivitate 2020-2023.

Beneficiari: IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate

Investițiile eligibile în cadrul acestui apel:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • Implementarea procesului de certificare/ recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, al mediului său sănătății;
 • Internaționalizare (participarea la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant).

Valoarea eligibilă a unui proiect este între 200.000 euro și 1.000.000 euro

SAU

 1. GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA IMM-URILOR PRIN FINANȚAREA INVESTIȚIILOR MARI PRIN CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎN IMM-URI în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2020-2023

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 2 milioane euro și maximum 6 milioane euro.

 1. GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII ŞI A INDUSTRIEI AGRO-ALIMENTARE

Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural pentru sprijinirea directă a activităților non-agricole, de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători din desfășurarea activităților agricole individuale.

Valoarea granturilor acordate: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create

 1. INSTALAREA TINERILOR FERMIERI CU TEREN AGRICOL CONCESIONAT DE LA STAT

Beneficiari: Tineri de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil în vederea înființării de ferme

 1. SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR CARE PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA REGIONALĂ:

Obiectiv: Acordarea de ajutoare de stat sub formă de granturi pentru dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții care determină crearea de noi locuri de muncă

 Domeniul de aplicabilitate și beneficiari: întreprinderile din toate sectoarele de activitate, cu excepția celor din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice etc.

Durata schemei: 2014 – 2020 pentru emiterea de acorduri pentru finanțare (în sesiuni), până în 2025 pentru plata ajutorului de stat în baza acordurilor emise.

Bugetul schemei: anual 450 milioane lei

Numărul estimat de beneficiari: 1.700 întreprinderi/35.000 locuri de muncă

B. FONDURI GUVERNAMENTALE NERAMBURSABILE

 1. GRANTURI PENTRU INIȚIATIVE ANTREPRENORIALE INOVATIVE ȘI DIGITALIZAREA COMPANIILOR:

Granturi pentru start-up-uri pentru studenți, masteranzi şi doctoranti în domenii competitive și inovative prevăzute în Strategia Națională pentru Competitivitate a României precum și în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare.

Valoarea granturilor acordate: între 40.000 euro/2 locuri de muncă create și 100.000 euro/5 locuri de muncă create

 1. GRANTURI PENTRU DIGITALIZAREA IMM-URILOR

Obiectiv sprijinirea activităților destinate digitalizării activității companiilor, în special a companiilor cu activitate de producție care au drept scop dotarea cu echipamente IT, conectarea la broad-band, achiziționarea de softuri standardizate și personalizate, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice etc.

Valoarea granturilor acordate: 30.000 euro- 100.000 euro/proiect.

 1. FINANȚAREA PROGRAMELOR DE EDUCAȚIE DIGITALĂ A ANGAJAȚILOR PENTRU COMPANII:

Obiectiv: asigurarea de resurse pentru companiile mari și medii care investesc fonduri în procesul de educare a forței de muncă pentru a utiliza echipamente industriale complexe (roboți, linii tehnologice automatizate etc.) și pentru companiile mici și medii care investesc fonduri în resursa umană pentru cunoștințe de bază în domeniul utilizării programelor informatice specializate dar și a celor generale;

Valoarea granturilor acordate: 30.000 euro – 100.000 euro/ proiect

 1. STAR-TECH INNOVATION

Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi cu o valoare estimată la 42.000 euro.

Pentru  mai multe detalii despre programele nerambursabile, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon 0732077575 sau adresa de email office@ariaunited.com