Programul „Mediu, adaptarea la schimbarile climatice si ecosisteme” (RO – Mediu) este parte integranta a Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2014-2021 si are ca obiectiv central imbunatatirea starii mediului inconjurator in ecosisteme si reducerea efectelor negative ale poluarii.

Alocarea financiara nerambursabila:

Valoarea finantarii nerambursabile solicitate este de minim 700.000 euro si maxim 900.000 euro cu o rata de finantare de:

 • 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului in situatia in care Promotorul de Proiect apartine entitatilor publice sau private si necomerciale;
 • Maxim 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului in situatia in care Promotorul de Proiect apartine pentru entitati private cu caracter commercial;
 • Maxim 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului in situatia in care Promotorul de Proiect apartine categoriei ONG.

Eligibilitatea promotorului de proiect in cadrul Apelul Restaurarea zonelor umede si turbariilor- Programul RO-Mediu:

 • organizatie non-guvernamentala care a fost infiintata in urma cu cel putin 2 ani inainte de data lansarii apelul si activitatea sa, conform documentelor statutare, este, printre altele, protectia mediului si/sau protectia naturii;
 • societate comercial care a fost infiintata in urma cu cel putin 2 ani inainte de data lansarii apelul si activitatea sa, conform documentelor statutare, este, printre altele, protectia mediului si/sau protectia naturii;
 • institutie publica in a carei atributii intra, printre altele, si protectia mediului si/sau protectia naturii (agentii pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, Consilii Judetene, Consilii Locale etc);
 • institutie de cercetare in domeniul protectiei mediului si/sau protectia naturii;
 • institutie de invatamant in al carei curriculum se regasesc si domeniile de protectia mediului si/sau protectia naturii.

Pentru consolidarea relatiilor bilaterale cu Statele Donatoare se recomanda realizarea de parteneriate strategice cu orice entitate publica sau privata, comerciala sau necomerciala, inclusiv organizatii neguvernamentale  cu personalitate juridica, infiintata intr-una dintre urmatoarele tari: Norvegia, Islanda, Liechtenstein.

Se pot realiza parteneriate si cu entitatile din Romania care fac parte din categoria:

 • organizatie non-guvernamentala;
 • societate comercial;
 • institutie publica;
 • institutie de cercetare in domeniul protectiei mediului si/sau protectia naturii;
 • institutie de invatamant in al carei curriculum se regasesc si domeniile de protectia mediului si/sau protectia naturii.

Activitati eligibile in cadrul Apelul Restaurarea zonelor umede si turbariilor- Programul RO-Mediu:

 • Lucrarile destinate restaurarii celor 45 de zone umede/turbarii
 • Elaborare a documentelor pregatitoare necesare implementarii masurilor dedicate ecosistemelor, precum: studii de fezabilitate, documentatia necesara eliberarii avizelor si acordurilor de mediu, proiectele tehnice, a detaliilor de executie, studiu de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), studiu de evaluare adecvata (EA), studii suport necesare elaborarii documentatiei de gospodarire a apelor (hidrologice, hidrogeologice, etc.), studii necesare documentatiei tehnice pentru autorizarea de construire (studii de arhitectura, geotehnice, etc.), orice alte studii sau actitivitati necesare implementarii activitatilor, dupa caz
 • Activitatile de crestere a gradului de constientizare cu privire la necesitatea conservarii si imbunatatirii starii de conservare a zonelor umede si a turbariilor.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuielile cu personalul desemnat pentru proiect, cuprinzand salariile si asigurarile sociale precum si alte costuri statutare incluse in remuneratie;
 • Indemnizatii de delegare si de cazare pentru personalul care participa la proiect;
 • Costul echipamentelor noi sau second-hand;
 • Cheltuielile cu consumabilele si materialele, cu conditia sa fie identificabile si destinate proiectului;
 • Costurile generate de alte contracte atribuite de un Promotor de Proiect cu scopul realizarii proiectului;

Rezultate asteptate in cadrul Apelul Restaurarea zonelor umede si turbariilor- Programul RO-Mediu:

Se estimeaza finantarea unui numar de maxim 4 proiecte care vor urmari activitati de interventie si restaurare a celor 45 de zone degradate de pe teritoriul Romaniei care au fost identificate in baza proiectului/studiului anterior finantat prin granturi SEE 2009-2014 si sunt grupate pe patru regiuni, respectiv Regiunea de Nord-Est 1 Regiunea de Nord-Est 2 (Suceava si Botosani), Regiunea Centru (Covasna si Harghita), si Regiunea Nord-Vest (Bihor, Maramures, Bistrita-Nasaud, Salaj, Mures).

Suprafata totala ce va fi restaurata insumeaza 11,22 kmp.

Pentru sugestii si recomandari privind programul ne puteti scrie la office@ariaunited.com, urmand sa transmitem catre autoritate propunerile dvs. pana la data de 10 iulie 2020.