Innovation Norway a anuntat lansarea celui de-al doilea apel „SMEs Growth” Romania cu un buget total de 18.466.666 €

Programul SMEs Growth Romania are in vedere 3 obiective centrale: sustinerea si extinderea afacerilor romanesti, dezvoltarea de tehnologii si servicii inovatoare care sa contribuie la cresterea calitatii vietii din punct de vedere social si economic si adoptarea unor bune practici de mediu in conformitate cu standardele Uniunii Europene.

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE: 28 mai 2020

SOLICITANTI ELIGIBILI:

 • IMM-urile;
 • Intreprinderile mari detinute public in proportie de cel mult 25%;

OBS!!! Societatea trebuie sa fie infiintata cu cel putin 3 ani fiscali la data termenului limita atat pentru proiectele individuale cat si pentru proiectele mici, pentru apelurile ”Green Industry Innovation” si ”BlueTech”. Pentru programul TI&C sunt eligibili aplicantii care au cel putin 1 an calendaristic la data termenului limita.

TIPURI DE GRANTURI IN CADRUL PROGRAMULUI SMEs GROWTH ROMANIA:

Finantarea nerambursabila va fi acordata proiectelor care vizeaza urmatoarele trei domenii:

A. Inovare verde in industrie („Green Industry Innovation”)-se acorda asistenta financiara nerambursabila pentru proiecte care vizeaza:

 • Dezvoltarea de tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul inconjurator;
 • Dezvoltarea de produse si servicii inovatoare “verzi” cu impact pozitiv asupra mediului inconjurator;
 • Dezvoltarea de produse care sa eficientizeze materialele utilizate in prezent si care sa ajute la gestionarea rapida a deseurilor;
 • Dezvoltarea si implementarea „proceselor de productie verzi”

De asemenea, sunt punctate si activitati precum creearea de noi locuri de munca, proiecte care au in vedere responsabilitatea sociala corporativa, constientizarea efectelor negative ale mediului inconjurator, etc.

In plus, se preconizeaza ca toate proiectele care vizeaza aplicarea tehnologiilor/proceselor/solutiilor ecologice inovatoare contribuie la cel putin unul dintre urmatorii indicatori de mediu:

 • Scaderea anuala estimata a emisiilor de CO2;
 • Scaderea anuala estimate a emisiilor toxice;
 • Colectarea anuala estimata a deseurilor provenite din procesele de productie pentru reutilizare sau reciclare;
 • Scaderea anuala estimata a consumului de energie;
 • Reutilizarea anuala estimata a deseurilor prelucrate pentru alte procese operationale;
 • Reducerea anuala estimata a consumului de combustibil.

Proiectele trebuie sa atinga urmatorii indicatori:

B. „Blue Growth” are alocat un buget total de 3,7 mil € si finanteaza exclusiv dezvoltarea de intrumente/solutii/produse axate pe energie albastra precum:

 • Dezvoltarea in supra-structuri maritime;
 • Dezvoltarea de solutii de energie albastra;
 • Dezvoltarea de solutii inovatoare pentru pescuit si acvacultura;
 • Dezvoltarea de solutii inovatoare legate de gestionare a gunoiului si deseurilor maritime;
 • Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru rezervele de apa, inclusiv desalinizare;
 • Dezvoltarea in biotehnologii „albastre”;
 • Dezvoltarea in intrumente pentru exploatarea miniere a fundului marii;
 • Dezvoltarea de solutii inteligente pentru transportul maritime;
 • Dezvoltarea in turismul de coasta sau maritime.

Toate proiectele privind energia albastra trebuie sa contribuie direct la unul sau mai multi dintre acesti indicatori de realizare:

 • Tehnologii/procese/solutii albastre dezvoltate;
 • Tehnologii/procese/solutii albastre aplicate (noi pentru intreprindere);
 • Produse sau servicii albastre comercializate (noi pe piata).

C. „IT&C”, are alocat tot 3,7 mil € si finanteaza:

 • Dezvoltarea produselor/proceselor/solutiilor ITC;
 • Dezvoltarea produselor/proceselor/solutiilor care integreaza tehnologii ITC;
 • Tehnologii care au in vedere cresterea nivelului de competitivitate si creearea de noi locuri de munca.

Proiectele privind TIC trebuie sa contribuie direct la unul sau mai multi dintre acesti indicatori de realizare:

 • Tehnologii/procese/solutii TIC dezvoltate;
 • Tehnologii/procese/solutii TIC aplicate (noi intreprinderii);
 • Produse sau servicii TIC comercializate (noi pe piata);
 • Locuri de munca createte.

ALOCARE FINANCIARA IN CADRUL PROGRAMULUI SMEs GROWTH ROMANIA

In cadrul acestui apel, beneficiarii vor primi granturi cuprinse intre 200.000 euro-2.000.000.

RATA DE COFINANTARE:

Pentru acest apel, se vor aplica urmatoarele categorii de ajutoare de stat pentru:

 • Regiunea Centru: Sud-Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Vest, se va acorda o asistenta nerambursabila de pana la 50% din totalul costurile eligibile;
 • Regiunea Ilfov si Vest: pana la 35% din costurile eligibile;
 • Bucuresti: pana la 10% din costurile eligibile.

IMM-urile le mai pot fi acordate un bonus de 10% sau 20% din totalul costurile eligibile.

INVESTITII ELIGIBILE IN CADRUL PROGRAMULUI SMEs GROWTH ROMANIA

 • Echipamente tehnologice noi sau second hand;
 • Echipamente IT;
 • Spatii de lucru sau Teren;
 • Achizitii publice;
 • Consultanta in inovare;
 • Dezvoltare de produse/servicii/componente IT;
 • Deplasare si diurne pentru personalul si voluntarii care participa la proiect;
 • Consumabile si furnituri, cu conditia ca acestea sa fie identificabile si atribuite proiectului.

PARTENERI ELIGIBILI:

Beneficiarii sunt incurajati sa realizeze parteneriate cu orice entitate publica sau privata, comerciala sau necomerciala, inregistrata ca persoana juridica in  Norvegia sau in Romania.

De asemnea, activitatile principale ale Solicitantului si ale Partenerului (Partenerilor) trebuie sa fie in stransa legatura cu activitatile pentru care se solicita finantare.

EVALUAREA PROIECTELOR IN CADRUL PROGRAMULUI SMEs GROWTH ROMANIA

Criteriile de selectie de mai sus vor fi marcate intr-un rating de la zero la sase puncte (0 mai mic, 6 cel mai mare). Scorul constituie baza pe care se va realiza evaluarea.

Fiecare dintre criteriile de selectie poate fi un factor de succes critic, deoarece punctajul scazut al anumitor factori critici poate pune in pericol intregul proiect.

Totodata, profilul de notare va fi bazapentru prioritizarea propunerilor de proiect.

Intreaga documentatie aici