In urma publicarii de pe data de 19.11.2020 Monitorul Oficial, Partea I, nr.1108/19.XI.2020 a Ordonantei de Urgenta nr.199/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene s-a clarificat care va fi grila finala pe care se vor putea evalua proiectele pentru granturile IMM pentru Investitii productive.

In urma promulgarii de catre presedintele Romaniei a Legii 220/2020 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 s-a decis o noua grila de punctaj in urma careia ar fi urmat sa fie evaluate societatile dornice sa aplice la finantarile intre 50.000 – 200.000 euro  pentru investitii, grila care modifica semnificativ grila de punctaj, dar si intreg procesul de aplicare si procedura de evaluare fata de varianta propusa initial prin OUG 130/2020. Pana la data de 19.11.2020, IMM-urile care asteapta cu sufletul la gura procedura finala de aplicare si deschiderea sesiunii de depuneri erau confuze cu privire la care va fi grila in baza carei li se vor evalua proiectele.

Prin Ordonanta 199/2020 s-a stabilit faptul ca „pana la autorizarea transmisa de catre Comisia Europeana a modificarii si/sau completarii schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri – cea care guverneaza granturile pentru investitii, sprijinul financiar din fonduri nerambursabile se va realiza in conformitate cu schema de ajutor de stat aprobata prin Decizia C (2020)4.286 din data de 27 august 2020. ”

Practic in Schema de ajutor de stat comunicata Comisiei Europene si aprobata in luna august 2020, grila de punctaj care ramane in continuare in vigoare, pana la o noua notificare din partea Comisiei Europene este urmatoarea:
a) Criterii de evaluare a rentabilitatii proiectelor de investitii (RIR) – 25 puncte

Indicatori economico-financiari:

 • RIR: < 5% – 10 puncte
 • RIR: ≥ 5,01% și < 7,5% – 15 puncte
 • RIR: ≥ 7,51% – 25 puncte

b1) Criterii privind cofinantarea proiectelor de investitii – maximum 35 puncte

 • peste 35% – 35 puncte
 • ≥ 25% și < 35% – 30 puncte
 • ≥ 20% și < 25% – 20 puncte
 • > 15% și < 20% – 10 puncte

b2) Pentru regiunea București-Ilfov, criteriile privind cofinantarea proiectelor de investitii – maximum 35 puncte – se calculeaza dupa cum urmeaza:

 • peste 45% – 35 puncte
 • ≥ 40% și < 45% – 30 puncte
 • ≥ 35% și < 40% – 20 puncte
 • > 30% și <35% – 10 puncte

c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operational înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare – 30 puncte

 1. ≤ 3 – 30 puncte
 2. > 3 și ≤ 4 – 15 puncte
 3. > 4 – 5 puncte

d) Apartenenta domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balantei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica (INS) – 10 puncte

 1. Sold negativ – 10 puncte
 2. Sold pozitiv – 0 puncte.

Clarificandu-se acest aspect, ramane ca Ministerul Economiei sa publice normele finale de aplicare si data deschiderii aplicatiei, doua informatii foarte asteptate de mii de antreprenori.

Din bugetul actual alocat acestei scheme pot fi finantate intre 2400 – 9500 societati, in functie de sumele solicitate de firmele care se vor clasa din punct de vedere al punctajului si criteriilor de departajare in partea superioara a clasamentului pana la finalizarea bugetului disponibil.

Trebuie mentionat ca in OUG 199/2020 se prevede si posibilitatea suplimentarii bugetelor si realocarilor intre tipurile de masuri existente in functie de nevoile IMM-urilor si in conditiile incadrarii in alocarea totala a POC si REACT-EU pentru astfel de tipuri de granturi. Astfel, in functie de cererea care va exista, este posibil ca numarul maxim de beneficiari sa poata fi suplimentat.

In cadrul acestei Masuri – Granturi pentru Investitii Productive destinate IMM-urilor pot aplica IMM-urile care:

 • au obtinut profit in unul din exercitiile financiare din ultimii 2 ani inainte de depunerea cererii de finantare,
 • au desfasurat activitate de minimum un an inainte de depunerea cererii de finantare,
 • vor realizea minimum 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare in primii 2 ani de durabilitate, iar diferenta pana in anul al 3-lea
 • dispun de cofinantare proprie in procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investitii pentru regiunile mai putin dezvoltate si de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finantare. (!DOVADA CO-FINANTARII TREBUIE PREZENTATA INAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE).

Beneficiarii de granturi pentru investitii pot utiliza granturile pentru investitii alocate din fonduri externe nerambursabile, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

 1. a) cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, achizitia de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;
 2. b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta;
 3. c) cheltuieli cu achizitia de echipamente, inclusiv echipamente IT C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalatii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente, precum si active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii.