In contextul economic actual in care multe firme sunt puternic afectate de criza provocata de pandemica COVID-19, IMM-urile aplicante la programul CAPITAL DE LUCRU primesc o veste buna: FONDURILE AU FOST SUPLIMENTATE!

Pe data de 19.11.2020 a fost publicata in monitorul oficial, Partea I, nr.1108/19.XI.2020 Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene.

Prin aceasta Ordonanta, se asigura, printre altele, suplimentarea considerabila a fondurilor alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru pana la 1.067.095.588 euro suma suficienta pentru ca toate societatile aplicante eligibile sa primeasca finantarea solicitata.

Se preconizeaza ca in curand societatile eligibile vor putea incarca in aplicatia online granturi.imm.gov.ro in care au depus cererile de finantare contul IBAN si vor putea semna contractele astfel incat sa primeasca in luna decembrie banii in conturi.

O veste minunata pentru cei peste 20.000 de aplicanti la granturile de capital de lucru care isi vor putea mentine pe linia de plutire afacerile pentru inca ceva timp folosind acesti bani, dar si pentru angajatii lor intrucat firmele care vor semna contractele vor avea obligatia ca dupa depunerea raportului de progres privind cheltuielile sa mentina pentru 6 luni numarul de angajati pe care ii aveau la momentul depunerii.

Reamintim ca societatile aplicante vor avea aproximativ 6 luni pentru cheltuirea banilor si depunerea raportului de progres, iar cheltuielile eligibile pe granturile pentru capital de lucru sunt:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.