Apelul ACTIVE CITIZENS FUND-ACTIVISM CIVIC SI ADVOCACY  este finantat de catre Mecanismul Financiar al Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2020 si sprijina masuri de stimulare a implicarii civice in organizatii de tip watchdog si activitati de monitorizare si advocacy. Utilizand instrumente specifice si dezvoltand noi tehnici, ONG-urile sunt incurajate sa creasca capacitatea cetatenilor sa devina mai activi si mai implicati in influentarea politicilor publice si in sprijinirea principiilor statului de drept.

Solicitanti eligibili:

 • Organizatii neguvernamentale si non-profit (ONG);
 • Fundatiile pentru tineret de la nivel judetean si ale Municipiului Bucuresti precum si Fundatia Nationala pentru Tineret;
 • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania.

TIPURI DE GRANTURI SI ALOCARE FINANCIARA:

TIP GRANTGRANTURI STRATEGICEGRANTURI

MARI

 

GRANTURI MEDII
Alocare financiara2.800.000 Euro4.900.000 Euro
Durata proiectului

 

 

12 – 36 luni

 

12 – 36 luni

 

6-24 luni

Suma de grant

 

100.001- 250.000

Euro

50.001-100.000 Euro100.001-  250.000

Euro

Alocarea speciala pentru protectia mediului si schimbarile climatice 

 

3.500.000 Euro

Activitati de dezvoltare organizationalaEste obligatoriu a fi incluse activitati de dezvoltare a capacitatii organizationale pentru retele/coalitii/platforme.

Alocarea financiara pentru aceste tipuri de activitati trebuie sa fie proportionala cu nevoile specifice de dezvoltare a capacitatii organizationale adresate prin proiect

Posibilitatea de a aloca pana la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pentru masuri de dezvoltare organizationalaPosibilitatea de a aloca pana la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pentru masuri de dezvoltare organizationala
Termen limita depunere 

11.Martie.2020

 

11.Martie.2020

 

11.Martie.2020

PROIECTE ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND-ACTIVISM CIVIC  SI ADVOCACY:

GRANTURI MEDII si GRANTURI MARI

In cadrul acestui apel sunt sprijinite activitati de tip watchdog, monitorizare  si advocacy desfasurate de ONG-uri.

Sunt puternic incurajate parteneriatele cu alte ONG-uri active in domeniu de referinta si sau in domenii de activitate complementare, la nivel local, precum  si cu alti stakeholderi.

Protectia mediului  si schimbarile climatice vor fi sprijinite doar ca parte a masurilor de promovare a participarii civice, advocacy, inovare sociala  si cetatenie activa.

GRANTURI STRATEGICE

Retelele/ Coalitiile/ Platformele sunt sprijinite in implementarea strategiilor pe termen lung in domeniile relevante de activitate.

Proiectele sustinute trebuie sa includa obligatoriu rezultate in urmatoarele doua directii:

Schimbari de sistem/ mentinerea status quo-ului in domenii relevante de activitate – in urmarirea actiunilor de tip advocacy/ monitorizare la nivel regional sau national.

In plus fata de criteriile mentionate mai sus, solicitantii trebuie sa indeplineasca si urmatoarele cerinte:

 • Au capacitatea, conform statutului lor, sa actioneze in domeniul abordat prin proiect;
 • Sunt independenti de autoritati publice locale, regionale si nationale si de alte entitati publice, partide politice;
 • Sunt independenti de entitati comerciale (cum ar fi companii, regii autonome, intreprinderi individuale, etc;)
 • Respecta principiile statului de drept si drepturile omului pentru toti.

PARTENERI ELIGIBILI PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- ACTIVE CITIZENS FUND:

In cadrul acestui apel sunt incurajate parteneriatele, in special cu Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). De asemenea, parteneriate pot fi realizate si cu Statele Beneficiare (Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia si Slovenia) si/sau tari din afara Spatiului Economic European care au o granita comuna cu Romania (Moldova, Ucraina si Serbia), orice organizatie internationala, organism sau agentie a acesteia.

Urmatoarele entitati legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • Organizatii neguvernamentale;
 • Entitati publice;
 • Entitati private (comerciale si non-comerciale).

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Cheltuielile directe eligibile:

 • Cheltuieli cu personalul alocat proiectului, ce cuprinde salariul net efectiv la care se adauga contributiile salariale aferente, inclusiv contributiile angajatorului precum si alte costuri salariale acordate in conditiile legii;
 • Cheltuieli de deplasare si subzistenta pentru personalul propriu si voluntarii care iau parte la proiect;
 • Cheltuieli aferente echipamentelor noi sau second-hand;
 • Cheltuieli cu bunurile si consumabilele;
 • Cheltuieli generate de alte contracte atribuite de promotor in scopul desfasurarii proiectului (subcontractari), in masura in care atribuirea respecta regulile corespunzatoare de achizitie;
 • Costurile legate de constructia, reconstructia, renovarea sau reconditionarea unui imobil nu trebuie sa depaseasca 50%.

Cheltuieli indirecte: MAXIM 15% din costurile directe eligibile ale personalului angajat pentru acest tip de cheltuieli, proportional cu nevoile reale de costuri indirecte.

RATA DE COFINANTARE

Cofinantarea va reprezenta cel putin 10% din costurile totale eligibile. Este de preferat sa se asigurare cofinantarea din alte surse cum ar fi donatii, sponsorizari, cotizatii ale membrilor etc.

Cofinantarea poate fi adusa in numerar sau in natura, sub forma de munca voluntara. Cofinantarea in natura poate acoperii pana la 50% din cofinantarea prevazuta in proiect.

OBS!!!  Ca o exceptie de la regula generala de co-finantare, pentru acest Apel de Proiecte, Solicitantii si partenerul/ii proiectelor pot propune o cofinantare de pana la 100% daca respecta urmatoarele conditii cumulativ:

 • sunt ONG-uri eligibile;
 • Valoarea finantarii solicitate este de maxim 550.000 Euro;
 • Solicitantul sau partenerul/ii proiectului nu implementeaza mai mult de un proiec finantat in cadrul aceluiasi Apel de proiecte.

ACTIVITATI ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- ACTIVISM CIVIC  SI ADVOCACY

 • Initiative ce vizeaza promovarea transparentei decizionale in sectorul public/privat;
 • Initiative de monitorizare a autoritatilor publice, propunerilor de politici publice, campanii de advocacy si reactii publice;
 • Litigii/cazuri intreprinse in justitie in legatura cu rolul de watchdog a organizatiilor societatii civile;
 • Actiuni de advocacy ce sustin imbunatatirea cadrului legal/ fiscal/ a politicilor publice ce afecteaza societatea civila;
 • Dezvoltarea de noi platforme, retele sau coalitii;
 • Organizarea de activitati educationale privind protectia mediului/ schimbarilor climatice prin metode experentiale, inovatoare si creative;
 • Initiative de advocacy si monitorizare a politicilor publice prin abordari participative privind protectia mediului/ schimbarilor climatice;
 • Litigii/cazuri intreprinse in justitie in legatura cu protectia mediului/ schimbarilor climatice.

EVALUAREA PROIECTELOR:

Toate Cererile de finantare primite in cadrul acestui Apel de proiecte vor intra in procesul de evaluare si selectie, dupa cum urmeaza:

 • Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii;
 • Evaluarea tehnica si financiara;
 • Comitetul de Selectie;
 • Comitetul Executiv;
 • Anuntarea rezultatelor.