Granturi SEE si Norvegiene-Constientizare privind drepturile omului si tratament egal

0
149

Programul ACTIVE CITIZENS FUNDCONSTIENTIZARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI SI TRATAMENT EGAL in Romania este finantat de catre Mecanismul Financiar al Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2020 si isi propune cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la drepturile lor, si a capacitatii de a identifica, raporta si de a se opune discriminarii, discursului instigator la ura in spatiul public (social media, declaratiile politicienilor etc)

TIPURI DE GRANTURI SI ALOCARE FINANCIARA:

TIP GRANTGRANTURI MICI 

GRANTURI TIP RASPUNS RAPID

 

Alocare financiara5.000 si 50.000 Euro5.000 si 15.000 Euro
Alocare speciala pentru egalitate de gen si violenta bazata pe gen250.000 Euro 

 

Alocare speciala pentru combaterea incalcarilor drepturilor omului si a discriminarii impotriva romilor250.000 Euro

 

 

 

Durata proiectului

 

 

3 – 18 luni

 

3 – 6 luni

Suma de grant

 

900.000 Euro100.000 Euro

PROIECTE ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND CONSTIENTIZARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI SI TRATAMENT EGAL

Apelul vizeaza initiative prin care se acorda sprijin victimelor discriminarii si incalcarii drepturilor omului. Acestea pot include furnizare de servicii (consiliere – inclusiv juridica, medicala; adapost; centru de zi etc.) pentru victimele incalcarii drepturilor omului. Sunt eligibile si initiative de monitorizare si advocacy pentru implementarea politicilor si legislatiei la nivel local in zone geografice si pentru grupuri tinta insuficient deservite.

Obiectivul PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- CONSTIENTIZARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI SI TRATAMENT EGAL este de a stimula implicarea civica in zone si pentru grupuri tinta insuficient deservite.

Apelul este lansat in cadrul Outcome 2-Organizatiile societatii civile implicate activ in protejarea drepturilor omului si in promovarea tratamentului egal acopera doua domenii sprijinite de Active Citizens Fund Romania, respectiv „Drepturile omului si tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, gen, dizabilitate, varsta, orientare sexuala sau identitate de gen” si „ Egalitate de gen si violenta bazata pe gen”.

Solicitanti eligibili sunt:

 • Organizatii neguvernamentale si non-profit (ONG);
 • Fundatiile pentru tineret de la nivel judetean si ale Municipiului Bucuresti precum si Fundatia Nationala pentru Tineret;
 • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;

PARTENERI ELIGIBILI PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUNDCONSTIENTIZARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI SI TRATAMENT EGAL:

Consolidarea cooperarii dintre Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) si tarile beneficiare reprezinta unul dintre cele doua obiective principale ale granturilor SEE si Norvegiene, prin urmare parteriatele reprezinta un element definitoriu.

In cadrul acestui apel de proiecte, sunt eligibile pentru a fi partenere de proiect, urmatoarele:

 • Organizatii neguvernamentale;
 • Entitati publice;
 • Entitati private (comerciale si non-comerciale).

In plus fata de criteriile mentionate mai sus, solicitantii trebuie sa indeplineasca si urmatoarele cerinte:

 • Au un buget mediu de maximum 240.000 RON (aproximativ 51.000 Euro) pentru ultimii 3 ani
 • Au capacitatea, conform statutului lor, sa actioneze in domeniul abordat prin proiect;
 • Sunt independenti de autoritati publice locale, regionale si nationale si de alte entitati publice, partide politice;
 • Sunt independenti de entitati comerciale (cum ar fi companii, regii autonome, intreprinderi individuale, etc;)
 • Respecta principiile statului de drept si drepturile omului pentru toti

In cadrul acestui apel sunt incurajate parteneriatele, cu Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), Statele Beneficiare (Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia si Slovenia) si/sau tari din afara Spatiului Economic European care au o granita comuna cu Romania (Moldova, Ucraina si Serbia), orice organizatie internationala, organism sau agentie a acesteia.

ACTIVITATI ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- CONSTIENTIZARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI SI TRATAMENT EGAL:

Campanii pentru cresterea nivelului de constientizare, abordarea stereotipurilor si sustinerea/ consolidarea/ extinderea schimbarilor pozitive in atitudini si practici legate

 • Promovarea si crearea de spatii sigure si motivationale pentru cetatenii pentru a identifica si raporta situatii de incalcare a drepturilor omului, a se implica activ in apararea drepturilor omului si promovarea tratamentului egal;
 • Dezvoltarea de parteneriate cu entitati publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) in vederea promovarii si apararii drepturilor omului;
 • Furnizarea/ imbunatatirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte parti implicate) ale discriminarii si incalcarii drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen si violenta bazata pe gen;
 • Educatie si instruire pentru diferite grupuri tinta in vederea adoptarii/ intaririi/ includerii ii activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului si tratamentului egal;
 • Sprijin pentru litigii / cazuri intreprinse in justitie privind drepturile omului/ tratment egal (consiliere, asistenta juridica, etc.);
 • Promovarea copiilor ca detinatori de drepturi si nu doar ca beneficiari ai masurilor de protectie;
 • Initiative care abordeaza perspectiva drepturilor omului asupra imbatranirii (ageism).

EVALUAREA PROIECTELOR PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS-FUND CONSTIENTIZARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI SI TRATAMENT EGAL

Toate Cererile de finantare primite in cadrul acestui Apel de proiecte vor intra in procesul de evaluare si selectie, dupa cum urmeaza:

 • Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii;
 • Evaluarea tehnica si financiara;
 • Comitetul de Selectie;
 • Comitetul Executiv;
 • Anuntarea rezultatelor.