Programul ACTIVE CITIZENS FUNDDezvoltarea comunitatilor rurale interetnice contribuie la dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunitatilor interetnice si sa imbunatateasca situatia populatiei de etnie roma.

Apelul este este finantat de catre Mecanismul Financiar al Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2020 si are in vedere dezvoltarea zonelor insuficient deservite si sprijinirea grupurilor tinta la care se ajunge cu dificultate, in vederea abordarii decalajului dintre zonele rurale, slab dezvoltate si cele bine dezvoltate in termeni de acces la servicii, educatie, ocupare, sanatate etc.

Solicitanti eligibili:

 • Organizatii neguvernamentale si non-profit (ONG);
 • Fundatiile pentru tineret de la nivel judetean si ale Municipiului Bucuresti precum si Fundatia Nationala pentru Tineret;
 • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania.

TIPURI DE GRANTURI SI ALOCARE FINANCIARA:

 

TIP GRANT 

GRANTURI MARI

 

GRANTURI MEDII
Alocare financiara

3.150.000 Euro

Durata proiectului

 

 

12 – 36 luni

 

6-24 luni

Suma de grant

 

50.001-100.000 Euro100.001-  250.000 Euro
Activitati de dezvoltare organizationalaPosibilitatea de a aloca pana la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pentru masuri de dezvoltare organizationalaPosibilitatea de a aloca pana la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pentru masuri de dezvoltare organizationala
Termen limita depunere 

11.Martie.2020

 

11.Martie.2020

 

11.Martie.2020

PROIECTE ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND– Actiuni de advocacy pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile:

Apelul sustine ONG-urile sa abordeze cauzele excluziunii si injustitiei sociale exclusiv in comunitati rurale interetnice, urmarind sa reduca disparitatile dintre populatia de romi si ne-romi si sa creasca incluziunea grupurilor vulnerabile.

Comunitatile tinta ale proiectelor trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa fie localizate in zone rurale (sate, comune)
 • sa fie formate din cel putin doua grupuri entice
 • unul dintre grupurile etnice vizate este cel de etnie roma

PARTENERI ELIGIBILI PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice:

In cadrul acestui apel sunt incurajate parteneriatele, in special cu Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). De asemenea, parteneriate pot fi realizate si cu Statele Beneficiare (Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia si Slovenia) si/sau tari din afara Spatiului Economic European care au o granita comuna cu Romania (Moldova, Ucraina si Serbia), orice organizatie internationala, organism sau agentie a acesteia.

Urmatoarele entitati legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • Organizatii neguvernamentale;
 • Entitati publice;
 • Entitati private (comerciale si non-comerciale).

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Cheltuielile directe eligibile:

 • Cheltuieli cu personalul alocat proiectului, ce cuprinde salariul net efectiv la care se adauga contributiile salariale aferente, inclusiv contributiile angajatorului precum si alte costuri salariale acordate in conditiile legii;
 • Cheltuieli de deplasare si subzistenta pentru personalul propriu si voluntarii care iau parte la proiect;
 • Cheltuieli aferente echipamentelor noi sau second-hand;
 • Cheltuieli cu bunurile si consumabilele;
 • Cheltuieli generate de alte contracte atribuite de promotor in scopul desfasurarii proiectului (subcontractari), in masura in care atribuirea respecta regulile corespunzatoare de achizitie;
 • Costurile legate de constructia, reconstructia, renovarea sau reconditionarea unui imobil nu trebuie sa depaseasca 50%.

Cheltuieli indirecte: MAXIM 15% din costurile directe eligibile ale personalului angajat pentru acest tip de cheltuieli, proportional cu nevoile reale de costuri indirecte.

RATA DE COFINANTARE

Cofinantarea va reprezenta cel putin 10% din costurile totale eligibile. Este de preferat sa se asigurare cofinantarea din alte surse cum ar fi donatii, sponsorizari, cotizatii ale membrilor etc.

Cofinantarea poate fi adusa in numerar sau in natura, sub forma de munca voluntara. Cofinantarea in natura poate acoperii pana la 50% din cofinantarea prevazuta in proiect.

ACTIVITATI ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice:

 • Dezvoltarea de modele noi sau imbunatatite (metodologie, tip de servicii, instrumente de evaluare, cercetare etc.) pentru a aborda nevoile grupurilor vulnerabile, inclusiv ale romilor;
 • Transfer de abilitati si cunostinte catre grupurile locale de actiune si alti membri ai comunitatii locale;
 • Schimbul de experienta intre grupuri de initiativa locala din comunitati interetnice diferite;
 • Organizarea de actiuni comunitare regulate, implementate cu o larga mobilizare a membrilor comunitatii, a resurselor material si financiare ( vor fi organizate cel putin 5 actiuni comunitare pentru fiecare comunitate);
 • Cresterea capacitatii economice a grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor;
 • Dezvoltarea de parteneriate/retele cu grupuri de actiune locale, alte ONG-uri, autoritati locale, alti stakeholderi pentru a lucra impreuna si a aborda factorii de decizie in vederea rezolvarii problemelor locale;
 • Cresterea accesului grupurilor vulnerabile la si furnizarea de activitati de educare si formare.

EVALUAREA PROIECTELOR:

Toate Cererile de finantare primite in cadrul acestui Apel de proiecte vor intra in procesul de evaluare si selectie, dupa cum urmeaza:

 • Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii;
 • Evaluarea tehnica si financiara;
 • Comitetul de Selectie;
 • Comitetul Executiv;
 • Anuntarea rezultatelor.