Granturi SEE si Norvegiene:Actiuni de advocacy pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile

0
75

Programul ACTIVE CITIZENS FUND Actiuni de advocacy pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile sprijina proiecte care au in vedere probleme legate de mobilizarea si cresterea capacitatii grupurilor vulnerabile, actiuni de constientizare si advocacy pentru justitie sociala si incluziunea grupurilor vulnerabile, dezvoltarea de modele noi/imbunatatite de servicii pentru acoperirea decalajelor existente si promovarea accesului egal si imbunatatirea situatiei romilor.

Programul este finantat prin Mecanismul financiar al Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2020.

Solicitanti eligibili:

 • Organizatii neguvernamentale si non-profit (ONG);
 • Fundatiile pentru tineret de la nivel judetean si ale Municipiului Bucuresti precum si Fundatia Nationala pentru Tineret;
 • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania.

TIPURI DE GRANTURI SI ALOCARE FINANCIARA:

TIP GRANTGRANTURI

MARI

 

GRANTURI MEDII
Alocare financiara5.600.000 Euro
Durata proiectului

 

 

12 – 36 luni

6-24 luni
Suma de grant

 

50.001-100.000 Euro100.001-  250.000

Euro

Activitati de dezvoltare organizationalaPosibilitatea de a aloca pana la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pentru masuri de dezvoltare organizationalaPosibilitatea de a aloca pana la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pentru masuri de dezvoltare organizationala
Termen limita depunere 

11.Martie.2020

 

11.Martie.2020

 

11.Martie.2020

PROIECTE ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND– Actiuni de advocacy pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile:

Proiectele eligibile sustin ONG-urile pentru a aborda cauzele excluziunii si injustitiei sociale pentru anumite grupuri vulnerabile si a creste incluziunea lor. Interventiile vor trebui sa induca schimbari sustenabile, cum ar fi politici/ legi noi/ imbunatatite, implementarea politicilor/ legilor existente, schimbari pozitive in atitudinea/ practicile publicului larg etc.

PARTENERI ELIGIBILI PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- Actiuni de advocacy pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile:

In cadrul acestui apel sunt incurajate parteneriatele, in special cu Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). De asemenea, parteneriate pot fi realizate si cu Statele Beneficiare (Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia si Slovenia) si/sau tari din afara Spatiului Economic European care au o granita comuna cu Romania (Moldova, Ucraina si Serbia), orice organizatie internationala, organism sau agentie a acesteia.

Urmatoarele entitati legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • Organizatii neguvernamentale;
 • Entitati publice;
 • Entitati private (comerciale si non-comerciale).

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Cheltuielile directe eligibile:

 • Cheltuieli cu personalul alocat proiectului, ce cuprinde salariul net efectiv la care se adauga contributiile salariale aferente, inclusiv contributiile angajatorului precum si alte costuri salariale acordate in conditiile legii;
 • Cheltuieli de deplasare si subzistenta pentru personalul propriu si voluntarii care iau parte la proiect;
 • Cheltuieli aferente echipamentelor noi sau second-hand;
 • Cheltuieli cu bunurile si consumabilele;
 • Cheltuieli generate de alte contracte atribuite de promotor in scopul desfasurarii proiectului (subcontractari), in masura in care atribuirea respecta regulile corespunzatoare de achizitie;
 • Costurile legate de constructia, reconstructia, renovarea sau reconditionarea unui imobil nu trebuie sa depaseasca 50%.

Cheltuieli indirecte: MAXIM 15% din costurile directe eligibile ale personalului angajat pentru acest tip de cheltuieli, proportional cu nevoile reale de costuri indirecte.

RATA DE COFINANTARE

Cofinantarea va reprezenta cel putin 10% din costurile totale eligibile. Este de preferat sa se asigurare cofinantarea din alte surse cum ar fi donatii, sponsorizari, cotizatii ale membrilor etc.

Cofinantarea poate fi adusa in numerar sau in natura, sub forma de munca voluntara. Cofinantarea in natura poate acoperii pana la 50% din cofinantarea prevazuta in proiect.

ACTIVITATI ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- Actiuni de advocacy pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile:

 • Actiuni de advocacy pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile
 • Cresterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau imbunatatite (educatie, sanatate, ocupare, locuire, servicii sociale etc.);
 • Mobilizarea grupurilor vulnerabile in actiuni de advocacy pentru nevoile lor si actiuni intre egali vulnerabili;
 • Sprijinirea participarii grupurilor vulnerabile in procese (publice) de consultare
 • Litigii privind justitia sociala si incluziunea grupurilor vulnerabile (consiliere, asistenta juridica, etc.);
 • Dezvoltarea unor modele noi sau imbunatatirea celor deja existente (metodologie, tip de serviciu, instrument de evaluare, cercetare etc.) pentru a raspunde nevoilor grupurilor vulnerabile;
 • Creare de retele/ Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi pentru a lucra impreuna si a aborda institutiile de decizie pentru rezolvarea problemelor locale;
 • Actiuni de advocacy pe langa antreprenori si angajatori locali pentru incluziunea economica a persoanelor vulnerabile;
 • Intocmirea de harti si promovarea bunelor practici si a lectiilor invatate in combaterea saraciei, favorizarea justitiei sociale, generarea de oportunitati pentru grupuri vulnerabile din zone insuficient deservite, etc.

EVALUAREA PROIECTELOR:

Toate Cererile de finantare primite in cadrul acestui Apel de proiecte vor intra in procesul de evaluare si selectie, dupa cum urmeaza:

 • Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii;
 • Evaluarea tehnica si financiara;
 • Comitetul de Selectie;
 • Comitetul Executiv;
 • Anuntarea rezultatelor.