Antreprenorii interesati de dezvoltarea si introducerea pe piata a unor noi produse/servicii/procese inovatoare sau semnificativ imbunatatite in parteneriat sau colaborare cu ITT, pot accesa pana la 200.000 euro

Prin Programul Operational Regional 1.1 C societatile comerciale sau cooperative in parteneriat sau cooperare cu  ITT, pot accesa fonduri in vederea implementarii de proiecte in regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Vest, Centru (atat mediul urban, cat si rural) care presupun urmatoarele tipuri de activitati/investitii:

A. Investitii in active corporale

  1. lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI) cu scopul indeplinirii obiectivului proiectului;
  2. achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
  3. achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

B. Investitii in active necorporale (cunostinte tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare), strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv.

C. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii.

D. Investitii de dezvoltare experimentala in scopul obtinerii unor produse noi sau pentru realizarea de noi procese.

  1. construirea si testarea prototipurilor pentru produse/procese;
  2. realizarea si operarea planurilor pilot;
  3. activitatile necesare productiei experimentale si testarii produselor si proceselor in vederea productiei pe scara larga;
  4. achizitionarea de servicii de consultanta si servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitatile de dezvoltare experimentala.

E. Investitii in alte activitati de inovare:

  1. realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregatitoare pentru activitatile de dezvoltare experimentala;
  2. obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala;
  3. achizitionarea de servicii de consultanta pentru inovare: consultanta manageriala, asistenta tehnologica, servicii de transfer de tehnologie, protejare si comercializare a drepturilor de proprietate intelectuala si pentru acordurile de acordare a licentelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor.

F. Investitii in activitatile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului:

  1. elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie/ de punere in functiune/ de operare/ de aplicare, etc;
  2. pregatirea de fabricatie/ de punere in functiune/ de operare (experimentari, testari, incercari, analize etc);
  3. revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie/ punere in functiune/ operare/ aplicare, etc;
  4. punerea in fabricatie/ functiune/ operare/ aplicare (executarea si/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot;
  5. exploatarea rezultatului cercetarii /obiectului inventiei prin realizarea lui pe scara larga; realizarea de servicii noi/ semnificativ imbunatatite pentru societate, ca urmare a aplicarii modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative.

Proiectul contine activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii sau a unor idei teoretice si practice sau a dreptului de proprietate industriala sau pentru implementarea unor solutii inovative prin crearea de produse/servicii/procese noi sau semnificativ imbunatatite pentru piata/domeniul de profil. Achizitionarea de active necorporale si corporale (utilaje, instalatii si echipamente) in cadrul proiectului sunt strict necesare pentru indeplinirea obiectivului anterior mentionat, dimensionate la volumul estimat/real de productie.

Proiectele pot adresa urmatoarele domenii de investitie:

 • Bioeconomie;
 • Tehnologii informationale si de comunicatii, spatiu si securitate;
 • Energie, mediu si schimbari climatice;
 • Eco-nano-tehnologii si materiale avansate;

Perioada depunere proiecte: 4 luni de la deschiderea platformei online dedicate. In prezent programul se afla in consultare publica.

Contributia solicitantului si a partenerilor ITT: 10%

Valoarea finantarii: minim 25.000 euro – maxim 200.000 euro

Perioada de realizare a activitatilor proiectului: nu depaseste data de 31.12.2023

Nota: In situatia in care solicitantul are o relatie doar de colaborare, nu de parteneriat, cu un ITT, acesta din urma va fi furnizor de servicii pentru solicitant, astfel ITT-ul nu va trebui sa asigure contributie proprie de 10%.

Pentru realizarea activitatilor in cadrul proiectelor propuse este obligatorii parteneriatul sau colaborarea cu un ITT (Entitate de inovare si transfer tehnologic) autorizat provizoriu/acreditat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Solicitanti eligibili:

 • Solicitantul este constituit ca societate comerciala sau societate cooperativa si este incadrat in categoria IMM-urilor;
 • Acesta si-a desfasurat activitatea pe o perioada ce cel putin un an fiscal;
 • Nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si respectiv in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 • A inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 • A inregistrat un numar mediu de salariati, de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 • Solicitantul nu se incadrareaza in categoria intreprinderilor in dificultate.

ITT eligibili:

 • Este constituit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) sunt: centrele de transfer tehnologic-CTT, incubatoarele tehnologice si de afaceri-ITA, centrele de informare tehnologica-CIT, oficiile de legatura cu industria-OLI (OLI, asimilate ca si centre de competenta, inclusiv hub-uri si centre regionale), parcurile stiintifice si tehnologice-PST, publice sau private;
 • Este acreditat/autorizat in conformitate cu OG 57/ 2002 si HG 406/2003;
 • Acesta nu se incadrareaza in categoria intreprinderilor in dificultate.

DETALII LA: 0732.077.575