Programul ACTIVE CITIZENS FUND Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite sprijina actiunile ONG-urilor privind justitia sociala si incluziunea grupurilor vulnerabile cu scopul de  a activa si creste capacitatea acestora. Concomitent sunt sustinute  campaniile de cunoastere a drepturilor in fata autoritatilor si modalitatea de accesare a  serviciilor disponibile.

Programul Active Citizens Fund- Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite in Romania este finantat de catre Mecanismul Financiar al Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2020.

Solicitanti eligibili:

 • Organizatii neguvernamentale si non-profit (ONG);
 • Fundatiile pentru tineret de la nivel judetean si ale Municipiului Bucuresti precum si Fundatia Nationala pentru Tineret;
 • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania.

TIPURI DE GRANTURI SI ALOCARE FINANCIARA:

In cadrul acestui apel de proiecte sunt disponibile doar granturile mici.

Data limita de depunere a Cererilor de finantare si alocarea financiara fiecarei sesiuni:

Sesiunea 1: 11 Martie 2020;- 600.000 Euro

Sesiunea 2: 11 Noiembrie 2020;- 450.000 Euro

Sesiunea 3: 3-30 Iunie 2021;- 450.000 Euro

Durata proiectului: 3 – 18 luni

Suma de grant: 5.000 – 50.000 Euro

De asemenea, este disponibila o alocare speciala pentru cresterea capacitatii si incluziunea romilor de 500.000 Euro.

PROIECTE ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite:

Proiectele eligibile abordeaza cauzele excluziunii si injustitiei din comunitatile, aflate in zone insuficient deservite, unde actioneaza, contribuind la incluziunea grupurilor vulnerabile.

Sunt incurajate initiativele care mobilizeaza grupurile vulnerabile din zonele insuficient deservite prin participarea la evaluarea nevoilor lor,  comunicarea cu autoritatile locale si participarea la implementarea solutiilor. Sunt, de asemenea, sprijinite intiativele de advocacy la nivel local pentru justitie sociala si incluziunea grupurilor vulnerabile.

In plus fata de criteriile mentionate mai sus, solicitantii trebuie sa indeplineasca si urmatoarele cerinte:

 • Au un buget mediu de maximum 240.000 RON (aproximativ 51.000 Euro) pentru ultimii 3 ani, anterior depunerii Cererii de finantare in cadrul acestui Apel
 • Au capacitatea, conform statutului lor, sa actioneze in domeniul abordat prin proiect;
 • Sunt independenti de autoritati publice locale, regionale si nationale si de alte entitati publice, partide politice;
 • Sunt independenti de entitati comerciale (cum ar fi companii, regii autonome, intreprinderi individuale, etc;)
 • Respecta principiile statului de drept si drepturile omului pentru toti.

PARTENERI ELIGIBILI PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite:

Urmatoarele entitati legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 organizatii neguvernamentale, entitati publice, precum si entitati private (comerciale sau non-comerciale), infiintate ca persoane juridice fie in: Romania, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), State Beneficiare (Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia si Slovenia) si/sau tari din afara Spatiului Economic European care au o granita comuna cu Romania (Moldova, Ucraina si Serbia), orice organizatie internationala, organism sau agentie a acesteia.

Doar urmatoarele entitati sunt eligibile sa primeasca finantare ca Parteneri de proiect in cadrul Programului:

 • ONG-uri;
 • organizatii internationale, organisme sau agentii ale acestora;
 • entitati publice.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Cheltuielile directe eligibile:

 • Cheltuieli cu personalul alocat proiectului, ce cuprinde salariul net efectiv la care se adauga contributiile salariale aferente, inclusiv contributiile angajatorului precum si alte costuri salariale acordate in conditiile legii;
 • Cheltuieli de deplasare si subzistenta pentru personalul propriu si voluntarii care iau parte la proiect;
 • Cheltuieli aferente echipamentelor noi sau second-hand;
 • Cheltuieli cu bunurile si consumabilele;
 • Cheltuieli generate de alte contracte atribuite de promotor in scopul desfasurarii proiectului (subcontractari), in masura in care atribuirea respecta regulile corespunzatoare de achizitie;
 • Costurile legate de constructia, reconstructia, renovarea sau reconditionarea unui imobil nu trebuie sa depaseasca 50%.

Cheltuieli indirecte: MAXIM 15% din costurile directe eligibile ale personalului angajat pentru acest tip de cheltuieli, proportional cu nevoile reale de costuri indirecte.

RATA DE COFINANTARE

Cofinantarea va reprezenta cel putin 10% din costurile totale eligibile. Este de preferat sa se asigurare cofinantarea din alte surse cum ar fi donatii, sponsorizari, cotizatii ale membrilor etc.

Cofinantarea poate fi adusa in numerar sau in natura, sub forma de munca voluntara.

OBS!! Cofinantarea in natura poate acoperii pana la 50% din cofinantarea prevazuta in proiect.

ACTIVITATI ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite:

 • Cresterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau imbunatatite (educatie, sanatate, ocupare, locuire, servicii sociale etc.)
 • Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informatiile cu privire la drepturile lor si alte aspecte relevante (servicii disponibile, ocupare si oportunitati de finantare), care ar trebui sa contribuie la imbunatatirea starii lor de bine
 • Cresterea capacitatii femeilor dezavantajate pentru a-si exprima drepturile, implicarea femeilor rome si ne-rome dezavantajate in gasirea unor solutii la problemele cu care se confrunta (drepturi reproductive, combaterea violentei domestice, trafic de fiinte umane, discriminare de gen, asigurarea accesului la servicii publice etc.).
 • Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive si a accesa serviciile disponibile, pentru a participa la viata comunitatii si la procesele de luare a deciziilor
 • Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a invata tehnici de advocacy
 • Cresterea angajabilitatii grupurilor vulnerabile sau a oportunitatilor mijloacelor de trai
 • Organizarea de activitati de dialog multicultural, care sa aduca impreuna membrii romi si ne-romi ai comunitatii
 • Sprijinirea participarii grupurilor vulnerabile in procese (publice) de consultare
 • Creare de retele/ Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi pentru a lucra impreuna si a aborda institutiile de decizie pentru rezolvarea problemelor locale
 • Actiuni de advocacy pe langa antreprenori si angajatori locali pentru incluziunea econimica a persoanelor vulnerabile din comunitate
 • Intocmirea de harti si promovarea bunelor practici si a lectiilor invatate cu privire la combaterea saraciei, favorizarea justitiei sociale, generarea de oportunitati pentru grupurile vulnerabile in zonele insuficient deservite, etc

EVALUAREA PROIECTELOR:

Toate Cererile de finantare primite in cadrul acestui Apel de proiecte vor intra in procesul de evaluare si selectie, dupa cum urmeaza:

 • Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii;
 • Evaluarea tehnica si financiara;
 • Comitetul de Selectie;
 • Comitetul Executiv;
 • Anuntarea rezultatelor.