Programul ACTIVE CITIZENS FUND-Sprijin strategic pentru drepturile omului si tratament egal are in vedere cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la drepturile lor si imbunatatirea capacitatii ONG-rilor cu privire la derularea unor campanii de monitorizare a implementarii politicilor privind egalitatea de gen, watchdog si derularea de studii si cercetari privind victimele discriminarii si incalcarea drepturilor omului.

Programul Active Citizens Fund Sprijin strategic pentru drepturile omului si tratament egal in Romania este finantat de catre Mecanismul Financiar al Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2020.

Solicitanti eligibili:

 • Organizatii neguvernamentale si non-profit (ONG);
 • Fundatiile pentru tineret de la nivel judetean si ale Municipiului Bucuresti precum si Fundatia Nationala pentru Tineret;
 • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania.

TIPURI DE GRANTURI SI ALOCARE FINANCIARA:

TIP GRANTGRANTURI STRATEGICEGRANTURI

MARI

 

GRANTURI MEDII
Alocare financiara1.500.000 Euro6.000.000 Euro
Durata proiectului

 

 

12-36 luni

 

12-36 luni

 

6-24 luni

Suma de grant

 

100.001 – 250.000 Euro100.001-250.000 Euro50.001 – 100.000 Euro
Rata de finantare90%

 

90%

 

90%

 

Termen limita depunere11 Martie 2020

 

 

11 Martie 2020

 

11 Martie 2020

 

 

PROIECTE ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND Sprijin strategic pentru drepturile omului si tratament egal:

GRANTURI MEDII si GRANTURI MARI

In cadrul acestui apel sunt sprijinite activitati care trateaza drepturile omului in contextul provocarilor actuale legate de intarirea democratiei, reducerea saraciei si schimbarea perspectivei catre o abordare bazata pe drepturi in diverse domenii de activitate. Este de asteptat ca astfel de initiative sa aduca o contributie semnificativa la cresterea nivelului de constientizare asupra drepturilor omului si tratamentului egal, in mod special in contextul in care amenintarea/ incalcarea drepturilor omului apare in mod frecvent.

Sunt puternic incurajate parteneriatele cu alte ONG-uri active in domeniu de referinta si sau in domenii de activitate complementare, la nivel local, precum si cu alti stakeholder.

GRANTURI STRATEGICE

Retelele/ Coalitiile/ Platformele sunt sprijinite in implementarea strategiilor pe termen lung in domeniile relevante de activitate.

Proiectele sustinute trebuie sa includa obligatoriu rezultate in urmatoarele doua directii:

Proiectele sustinute trebuie sa includa obligatoriu rezultate in urmatoarele doua directii:

Schimbari de sistem/mentinerea status quo-ului in domenii relevante de activitate –realizarea activitatii din domeniul drepturilor omului: constientizare, implicarea in elaborarea de politici publice, monitorizarea institutiilor publice etc.

si

Dezvoltarea capacitatii – sa actioneze in vederea consolidarii cunostintelor, imbunatatirii abilitatilor de comunicare si responsabilitatii fata de beneficiari/comunitate,

In plus fata de criteriile mentionate mai sus, solicitantii trebuie sa indeplineasca si urmatoarele cerinte:

 • Au capacitatea, conform statutului lor, sa actioneze in domeniul abordat prin proiect;
 • Sunt independenti de autoritati publice locale, regionale si nationale si de alte entitati publice, partide politice;
 • Sunt independenti de entitati comerciale (cum ar fi companii, regii autonome, intreprinderi individuale, etc;)
 • Respecta principiile statului de drept si drepturile omului pentru toti.

PARTENERI ELIGIBILI PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- Sprijin strategic pentru drepturile omului si tratament egal:

Urmatoarele entitati legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 organizatii neguvernamentale, entitati publice, precum si entitati private (comerciale sau non-comerciale), infiintate ca persoane juridice fie in: Romania, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), State Beneficiare (Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia si Slovenia) si/sau tari din afara Spatiului Economic European care au o granita comuna cu Romania (Moldova, Ucraina si Serbia), orice organizatie internationala, organism sau agentie a acesteia.

Doar urmatoarele entitati sunt eligibile sa primeasca finantare ca Parteneri de proiect in cadrul Programului:

 • ONG-uri;
 • organizatii internationale, organisme sau agentii ale acestora;
 • entitati publice.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Cheltuielile directe eligibile:

 • Cheltuieli cu personalul alocat proiectului, ce cuprinde salariul net efectiv la care se adauga contributiile salariale aferente, inclusiv contributiile angajatorului precum si alte costuri salariale acordate in conditiile legii;
 • Cheltuieli de deplasare si subzistenta pentru personalul propriu si voluntarii care iau parte la proiect;
 • Cheltuieli aferente echipamentelor noi sau second-hand;
 • Cheltuieli cu bunurile si consumabilele;
 • Cheltuieli generate de alte contracte atribuite de promotor in scopul desfasurarii proiectului (subcontractari), in masura in care atribuirea respecta regulile corespunzatoare de achizitie;
 • Costurile legate de constructia, reconstructia, renovarea sau reconditionarea unui imobil nu trebuie sa depaseasca 50%.

Cheltuieli indirecte: MAXIM 15% din costurile directe eligibile ale personalului angajat pentru acest tip de cheltuieli, proportional cu nevoile reale de costuri indirecte.

RATA DE COFINANTARE

Cofinantarea va reprezenta cel putin 10% din costurile totale eligibile. Este de preferat sa se asigurare cofinantarea din alte surse cum ar fi donatii, sponsorizari, cotizatii ale membrilor etc.

Cofinantarea poate fi adusa in numerar sau in natura, sub forma de munca voluntara. Cofinantarea in natura poate acoperii pana la 50% din cofinantarea prevazuta in proiect.

ACTIVITATI ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL ACTIVE CITIZENS FUND- Sprijin strategic pentru drepturile omului si tratament egal:

 • Campanii pentru cresterea nivelului de constientizare, abordarea stereotipurilor si sustinerea/ consolidarea/ extinderea schimbarilor pozitive in atitudini si practici legate de drepturile omului si egalitate de gen si violenta bazata pe gen (VBG);
 • Promovarea si crearea de spatii sigure si motivationale pentru cetatenii pentru a identifica si raporta situatii de incalcare a drepturilor omului, a se implica activ in apararea drepturilor omului si promovarea tratamentului egal;
 • Dezvoltarea de parteneriate cu entitati publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) in vederea promovarii si apararii drepturilor omului;
 • Promovarea adoptarii perspectivei drepturilor omului in activitatea ONG-urilor care vizeaza alte domenii de activitate precum educatie, sanatate, servicii sociale etc. si promovarea de masuri pozitive in prevenirea conflictelor. Se pot dezvolta materiale/ instrumente/ metodologii;
 • Advocy pentru imbunatatirea legislatiei, aplicarea legii, imbunatatirea / dezvoltarea de servicii pentru victimele discriminarii si incalcarii drepturilor omului;
 • Furnizarea / imbunatatirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte parti implicate) ale discriminarii si incalcarii drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen si violenta bazata pe gen;
 • Combaterea discursului instigator la ura prin masuri pozitive, de exemplu crearea de retele de colaborare (multi stakeholder) pentru promovarea unei intelegeri comune, promovarea dialogului si generarea de actiuni constructive in diferite domenii;
 • Educatie si instruire pentru diferite grupuri tinta – de exemplu, elevi/studenti, colegi de munca, profesori, medici, jurnalisti, bloggeri etc. in scoala sau la locul de munca in vederea adoptarii/ intaririi/ includerii in activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului si tratamentului egal;
 • Studii, rapoarte, colectare de date in domeniul drepturilor omului.

EVALUAREA PROIECTELOR:

Toate Cererile de finantare primite in cadrul acestui Apel de proiecte vor intra in procesul de evaluare si selectie, dupa cum urmeaza:

 • Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii;
 • Evaluarea tehnica si financiara;
 • Comitetul de Selectie;
 • Comitetul Executiv;
 • Anuntarea rezultatelor.