Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi în regiunea Centru, granturi de până la 200.000 €

0
45

Obiectivul este intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 27.607.118 euro.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de:

  • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 25.000 euro;
  • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 200.000 euro;
    *Pentru start-up-uri – maximum 100.000 euro;

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli eligibile:

Investiții în active corporale:

• Construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente(alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic,energie electrică, PSI);
• Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de construcție.

Investiții în active necorporale:

• Brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect;

•  Activități de instruire a angajaților: activități de instruire specifică a angajaților care vor fi implicați în operarea noilor tehnologii/echipamente;
• Abilități tehnice: abilități de rezolvare a problemelor, design, operare, reproiectare și întreținere a echipamentelor sau structurilor tehnologice, abilități IT profesionale;
• Abilități de management: abilități în legătură cu planificarea afacerilor, conformare la reguli și norme de calitate, planificarea resurselor umane, alocarea de Resurse
• Abilități antreprenoriale: abilități specifice precum managementul riscului, gândire strategică, abilități de relaționare, abilități de adaptare la provocări și cerințe multiple;
• Abilități ”verzi”: abilități specifice pentru modificarea produselor, serviciilor sau operațiunilor determinate de schimbările climatice, cerințe sau reguli;
• Alte abilități și a competențe pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat în afara celor descrise mai sus, care sunt în legătură cu domeniul vizat de proiect;

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL POR CENTRU 2021-2027/1/1.3/1.4/A3 I1.4.2 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

POR Centru 2021-2027 11.31.4A3 I1.4.2

Ai nevoie de un consultant pentru programul
POR Centru 2021-2027 /1/1.3/1.4/A3 I1.4.2?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: