Microindustrializare 2022 „Fabricat in Romania”

0
237
Microindustrializare 2022 „Fabricat in Romania”
Microindustrializare 2022 „Fabricat in Romania”

„Fabricat in Romania” Fonduri Nerambursabile Guvernamentale Pentru IMM in valoare de 500 000 lei prin Programul Microindustrializare 2022.  

Conform proiectului de procedura Microindustrializare 2022 publicat marti in consultare de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT), prin viitorul Program de Microindustrializare, firmele castigatoare vor putea obtine alocatii financiare nerambursabile de cate 500.000 de lei, ceea ce reprezinta maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Restul, de minimum 15%, plus cheltuielile neeligibile, vor trebui suportate de beneficiar.

Pe anul 2022, MAT propune un buget de 50 de milioane de lei (de la bugetul de stat) pentru aceasta schema. Asadar, se estimeaza ca vor fi finantate aproximativ 100 de proiecte.

Schema ar urma sa fie valabila pana la 31 decembrie 2027, iar platile in cadrul schemei de minimis ar urma sa fie efectuate pana la 31 decembrie 2028.

Microindustrializare 2022 – Beneficiari Eligibili

Pot beneficia de sprijin financiar microintreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM) din Romania, care au fost infiintate pana la data de 31.12.2019 inclusiv. Pentru a fi eligibili in cadrul programului solicitantii nu trebuie aiba datorii la bugetul general consolidat si sa nu fi depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.

Totodata, vor fi excluse de la finantarea Microindustrializare firmele aflate in situatia in care actionarii sau asociatii au / au avut calitatea de asociat sau actionar in alta intreprindere beneficiara de ajutor financiar nerambursabil in cadrul editiilor Start-up Nation, sau in cadrul masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin OUG 130/2020 (ajutoare COVID-19), sau in schema  HoReCa (OUG 224/2020).

Microindustrializare 2022 – Activitati Eligibile

Sunt eligibile in cadrul apelului de proiecte activitatile ce se incadreaza, conform nomenclaturii codurilor CAEN in urmatoarelor diviziuni:

–    10 Industria alimentara
–    11 Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape inbuteliate;
–    13 Fabricarea produselor textile;
–    14 Fabricarea articolelor de imbracaminte;
–    15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;
–    16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnsi pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;
–    17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;
–    1811 Tiparirea ziarelor;
–    1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;
–    20 Fabricarea substantelor si produselor chimice cu exceptia 2011, 2051, 2053, 2059.
–    21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;
–    22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
–    23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
–    24 Industria metalurgica;
–    25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii – cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;
–    26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
–    27 Fabricarea echipamentelor electrice;
–    28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;
–    29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor;
–    30 Fabricarea altor mijloace de transport cu exceptia 3040;
–    31 Fabricarea de mobila;
–    32 Alte activitati industriale n.c.a.

Microindustrializare 2022 – Cine Are sanse?

Grila de punctaj favorizeaza firmele care vin cu aport propriu de peste 25%, care fac angajari multe prin program si care au avut profit minim 1 leu si  3 angajati la data de 31 decembrie 2021.

Totodata, se puncteaza firmele care angajeaza cel putin 2 persoane prin program, dar la punctaje egale departajarea tine cont de numarul de angajati existenti in firma la data de 31 decembrie 2021. Se puncteaza separat daca cel putin un loc de munca creat este destinat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoana cu dizabilitati, persoana defavorizata  sau refugiat din Ucraina

Mai mult, pentru obtinerea unui punctaj competitiv, beneficiarii trebuie sa aloce 60% din totalul eligibil al investitiei pentru echipamente tehnologice. Vechimea in desfasurarea activitatii pentru care se solicita finantarea se puncteaza si ar trebui sa depaseasca 24 de luni, iar proiectul trebuie sa contina cel putin o componenta de dezvoltare durabila.

Selectarea proiectelor se va face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. La punctaje egale va prevala:
– punctajul obtinut la criteriul aferent profitului net la 31.12.2021;
– punctajul obtinut la criteriul aferent rezultatelor dupa fintare:
– numarul mediu de angajati la 31.12.2021;
– valoarea exacta a aportului propriu;
– data si ora inscrierii in program.

Dupa aceste criterii, daca balotajul apare la firmele cu 100 de puncte, vor castiga firmele care au avut un numar cat mai mare de angajati la data de 31.12.2021.

Microindustrializare 2022 – Cheltuieli Eligibile

  1. Echipamente tehnologice din categoria mijloacelor fixe descrise in grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, autoturismele 100% electrice, precum si deducerea a pana la 80% din costurile necesare pentru inventii, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu inregistrarea si protejarea inventiilor.
  2. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii de depozitare. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / depozitare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului.
  3. Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru activitatile eligibile in cadrul programului, autoturismele sunt eligibile in valoare eligibila de maxim 50000 lei, exceptand autoturismele 100% electrice si maxim 1 autoturism / beneficiar.
  4. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
  5. Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert;
  6. Pachet digital care sa contina atat software cat si hardware in valoare eligibila de maxim 25000 lei.
  7. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 8000 lei.
  8. Doua placute informative obligatorii “Finantat prin programul de Microindustrializare -Fabricat in Romania de catre Guvernul Romaniei” in valoare de maxim 500 de lei
  9. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului.

Microindustrializare 2022 – Noi stim cum se acceseaza fonduile nerambursabile!

Un expert din echipa noastra va sta mereu la dispozitie. Ne puteti contacta aici. 

Puteti consulta ghidul aflat în consultare publică aici. 

Microindustrializare 2022 „Fabricat in Romania”
Microindustrializare 2022 Fabricat in Romania
author avatar
Fonduri nerambursabile