Programul Comert si Servicii 2022

0
297
Programul Comert si Servicii 2022
Programul Comert si Servicii 2022

Programul Comert si Servicii 2022

Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) a scos, marti, in dezbatere publica un proiect de procedura de implementare si grila de punctaj pentru Programul Comert si Servicii 2022.

Bugetul alocat schemei de minimis pe anul 2022 este de 50.000.000 lei. MAT estimeaza ca dina cesti bani va finanta  aproximativ 170 de beneficiari. Aceasta inseamna ca ajutorul de stat mediu ar urma sa fie in jur de 60.000 de euro pe beneficiar.

Programul Comert si Servicii 2022 – Beneficiari Eligibili:

Pot beneficia de sprijin financiar microintreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM) din Romania, care au fost infiintate pana la data de 31.12.2019 inclusiv. Pentru a fi eligibili in cadrul programului solicitantii nu trebuie aiba datorii la bugetul general consolidat si sa nu fi depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.

Totodata, vor fi excluse de la finantarea Comert si Servicii 2022 firmele aflate in situatia in care actionarii sau asociatii au / au avut calitatea de asociat sau actionar in alta intreprindere beneficiara de ajutor financiar nerambursabil in cadrul editiilor Start-up Nation, sau in cadrul masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin OUG 130/2020 (ajutoare COVID-19), sau in schema  HoReCa (OUG 224/2020).

Programul Comert si Servicii 2022– Activitati Neeligibile

 1. activitati de pescuit si acvacultura
 2. activitati legate de productia primara a produselor agricole
 3. activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole cand:
  1. cvaloarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
  2. cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari (fermieri);
 4. activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

Programul Comert si Servicii 2022– Cine Are Sanse?

Grila de punctaj favorizeaza firmele care vin cu aport propriu de peste 25%, care fac angajari multe prin program si care au avut profit minim 1 leu si  3 angajati la data de 31 decembrie 2021.

Totodata, se puncteaza firmele care angajeaza cel putin 2 persoane prin program, dar la punctaje egale departajarea tine cont de numarul de angajati existenti in firma la data de 31 decembrie 2021. Se puncteaza separat daca cel putin un loc de munca creat este destinat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoana cu dizabilitati, persoana defavorizata  sau refugiat din Ucraina

Mai mult, pentru obtinerea unui punctaj competitiv, beneficiarii trebuie sa aloce 60% din totalul eligibil al investitiei pentru echipamente tehnologice. Vechimea in desfasurarea activitatii pentru care se solicita finantarea se puncteaza si ar trebui sa depaseasca 24 de luni, iar proiectul trebuie sa contina cel putin o componenta de dezvoltare durabila.

Selectarea proiectelor se va face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. La punctaje egale va prevala:
– punctajul obtinut la criteriul aferent profitului net la 31.12.2021;
– punctajul obtinut la criteriul aferent rezultatelor dupa fintare:
– numarul mediu de angajati la 31.12.2021;
– valoarea exacta a aportului propriu;
– data si ora inscrierii in program.

Dupa aceste criterii, daca balotajul apare la firmele cu 100 de puncte, vor castiga firmele care au avut un numar cat mai mare de angajati la data de 31.12.2021.

Programul Comert si Servicii 2022- Cheltuieli Eligibile

 1. Echipamente tehnologice din categoria mijloacelor fixe descrise in grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, autoturismele 100% electrice, precum si deducerea a pana la 80% din costurile necesare pentru inventii, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu inregistrarea si protejarea inventiilor.
 2. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii de depozitare. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / depozitare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului.
 3. Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru activitatile eligibile in cadrul programului, autoturismele sunt eligibile in valoare eligibila de maxim 50000 lei, exceptand autoturismele 100% electrice si maxim 1 autoturism / beneficiar.
 4. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 5. Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert;
 6. Pachet digital care sa contina atat software cat si hardware in valoare eligibila de maxim 25000 lei.
 7. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 8000 lei.
 8. Doua placute informative obligatorii “Finantat prin Programul Comert si Servicii 2022
  de catre Guvernul Romaniei” in valoare de maxim 500 de lei
 9. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului.

Programul Comert si Servicii 2022 – Noi stim cum se acceseaza fonduile nerambursabile!

Un expert din echipa noastra va sta mereu la dispozitie. Ne puteti contacta aici. 

Puteti consulta ghidul aflat in consultare publica aici. 

Programul Comert si Servicii 2022
Programul Comert si Servicii 2022
author avatar
Fonduri nerambursabile