Guvernul Romaniei a aprobat Programul National de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020.

Valoarea Programului National de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii,  finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, este de 726 milioane lei, echivalentul a 150 milioane euro.

Obiectivul Programului National de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat prin Programul Operational Competitivitate 2020, este cresterea competitivitatii IMM-urilor din Romania prin:

a) Dezvoltarea unor produse/servicii/aplicatii inovative din domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (TIC) care sa vina in sprijinul IMM-urilor si autoritatilor publice, urmarindu-se finantarea unor produse/servicii/aplicatii TIC inovative care sa asigure trecerea de la productia prin externalizare (outsourcing) la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si colaborarea intre membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau intre acestia si membrii altor clustere, pentru asigurarea unui acces rapid si facil la implementarea produselor IT inovative obtinute;

b) Acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii din alte sectoare de activitate decat TIC, in cele 8 regiuni de dezvoltate ale Romaniei, in vederea cresterii competitivitatii IMM si dinamizarii sectorului TIC.

Activitatile eligibile in cadrul Programului National de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii finantat prin Programul Operational Competitivitate 2020 sunt:

 1. Activitati pentru dezvoltarea de produse inovative in domeniul TIC, de tipul:
 • Activitati aferente achizitionarii de hardware TIC si a altor dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare si punere in functiune, justificate din punct de vedere al implementarii proiectului. Sunt excluse elementele de mobilier care nu au legatura cu functionarea produselor/aplicatiilor informatice implementate prin proiect;
 • Activitati aferente amenajarii centrului de date in care se vor instala echipamentele TIC achizitionate prin proiect, instalarea realizandu-se o singura data pe perioada implementarii;
 • Activitati aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica, inclusiv resurse de stocare si procesare, justificate din punct de vedere al implementarii proiectului. Dezvoltarea si implementarea solutiilor software specifice proiectului si integrarea aplicatiilor folosite trebuie sa respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerintelor, proiectare, implementare si testare, precum si pe cele de punere in functiune, daca este cazul;
 • Activitati aferente cercetarii industriale sau dezvoltarii experimentale;
 • Activitati necesare informarii si publicitatii proiectului;
 • Activitati aferente achizitionarii de servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare pregatirii proiectului propus spre finantare si managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii proiectului si servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor, elaborarea documentatiei de atribuire si aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie;
 • Activitati aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achizitionate si a personalului care va asigura mentenanta;
 • Activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara, conform reglementarilor nationale si tehnica, din perspectiva corespondentei rezultatului proiectului cu Cererea de finantare si obiectivele POC.

2. Activitati de digitalizare a microintreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii, altele decat cele care au ca obiect principal de activitate TIC, de tipul:

 •  Activitati aferente achizitionarii de hardware TIC si a altor dispozitive si echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune), justificate din punct de vedere al implementarii proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legatura cu functionarea produselor/aplicatiilor informatice implementate prin proiect;
 • Activitati aferente realizarii retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului;
 • Activitati aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii si/sau adaptarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv solutiile de automatizare software de tip RPA;
 • Activitati aferente achizitionarii unui website de prezentare a companiei, inclusiv achizitia de domeniu si gazduirea pe server;
 • Activitati aferente achizitionarii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul national de domenii “.ro”;
 • Activitati aferente achizitionarii solutiei de semnatura electronica;
 • Activitati de trecere a arhivelor din analog / dosare / hartie in digital indexabil;
 • Activitati aferente achizitionarii de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;
 • Activitati aferente achizitionarii solutiilor IT pentru comertul electronic;
 • Activitati aferente achizitiilor de servicii de tip cloud si SaaS;
 • Activitati aferente achizitionarii serviciilor de gazduire, incluzand toate tipurile de servicii de gazduire (cu exceptia pachetelor de reseller)
 • Activitati aferente achizitionarii de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software / hosting / retele.
 • Activitati aferente achizitionarii de servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare pregatirii proiectului propus spre finantare si/sau managementul proiectului (inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii proiectului);
 • Activitati aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achizitionate si a personalului care va asigura mentenanta;
 • Activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara, conform reglementarilor nationale si tehnica, din perspectiva corespondentei rezultatului proiectului cu Cererea de finantare si obiectivele POC.

Beneficiari eligibili care pot beneficia de fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operational Competitivitate 2020:

Pentru proiectele care au in vedere dezvoltarea unor produse/servicii/aplicatii inovative din domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (TIC) care sa vina in sprijinul IMM-urilor si autoritatilor publice, solicitantii eligibi sunt:

 1. Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC
 2. Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
 3. Consortii formate din entitatile definite la pct. 1 si 2 si intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania.

Pentru proiectele care au in vedere digitalizarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii  din alte sectoare de activitate decat TIC, solicitantii eligibili sunt:

Pentru proiectele care vizeaza atingerea obiectivului, solicitanti eligibili sunt Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR). Beneficiarii finali ai ajutorului de minimis sunt microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii cu obiect principal de activitate altul decat tehnologia informatiilor si comunicatiilor.

Pentru  mai multe detalii despre programele nerambursabile, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon 0732077575 sau adresa de email office@ariaunited.com