AM POPAM a publicat in consultare publica ghidul „Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazate pe cunoastere”, ce apartine obiectivului specific 2.2 Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor, aferent masurii : II.2 Investitii productive in acvacultura.

Beneficiari eligibili:

Persoana fizica autorizata, intreprindere individuala si intreprindere familiala;    

Regii autonome care au obiect de activitate inregistrat „acvacultura”;

Asociatii infiintate legal care desfasoara activitate economica;

Societati cooperative pescaresti, care desfasoara activitati economice, in domeniul acvaculturii;

Unitati de cercetare dezvoltare din domeniul pisciculturii care detin amenajari piscicole pentru producerea, multiplicarea si comercializarea produselor specifice de acvacultura.