Programul Comert si Servicii 2019 este special conceput pentru cei care au ca activitate principala comercializarea produselor si serviciilor pe piata. Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa se incadreze intr-una din categoriile urmatoare: operatori economici, IMM-uri sau societati cooperative (incadrate in categoria IMM-uri) care au mai mult de 1 an de la infiintare si au codul CAEN autorizat cu minim 3 luni inaintea solicitarii finantarii nerambursabile.

In cadrul programului valoarea maxima a bugetului alocat ajunge pana la 250.000 lei (aproximativ 52.000 de euro) pentru fiecare aplicant si reprezinta 75% din valoarea totala a investitiei.

Programul Comert si Servicii este destinat dezvoltarii activitatii companiilor cu activitate in comercializarea produselor si serviciilor de pe piata si se afla momentan in consultare publica.

Din experienta anilor trecuti, Ghidul final al programului este publicat cu cinci zile inainte de data deschiderii aplicatiei online in care se depun proiectele si care ramane deschisa timp de 10 zile, astfel ca va recomandam sa parcurgeti cu atentie detaliile de mai jos si daca prezinta interes sa intrati in contact cu un consultant fonduri europene sau sa initiati demersurile pentru a va redacta singur documentatia.

Pentru a fi eligibil, solicitanul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte:

 • Contributia proprietrebuie sa fie de minimum 10% din valoarea investitiei
 • Bugetul alocat – Valoarea totala este 15.392.000 lei, respectiv aproximativ 61 de beneficiari pentru anul 2019.
 • Perioada de implementare a proiectelor –maxim 31.05.2020.
 • Obiectivul proiectului – Obiectivul schemei de minimis il constituie sprijinirea operatorilor economici, IMM-urilor si societati cooperative incadrate in IMM, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale acestora.
 • Valoarea finantarii nerambursabile – Trebuie sa fie de maxim 250.000 lei, in cazul in care beneficiarul nu a mai primit finantare nerambursabila in ultimii 3 ani. In caz contrar valoarea cumulata nu trebuie sa depaseasca 200.000 euro in ultimii 3 ani. (100.000 EURO pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost).

Ajutorul financiar nerambursabil acopera urmatoarele cheltuieli eligibile, respectiv sumele fara TVA:

 • Achizitionarea de echipamente IT specifice (tip PC, format din: unitate centrala, monitor, server, imprimanta, copiator, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii);
 • Achizitia de software-ul, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita finantare;
 • Consultanta in scopul intocmirii documentatiei si implementarii sistemelor de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii nerambursabile pentru Programul Comert si Servicii;
 • Achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesionala/specializare/ perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care se solicita finantare;
 • Achizitionarea de autoutilitare;
 • Achizitionarea de electro si motostivuitoare;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de aparate de marcat electronice;
 • Achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • Achizitionarea de cantare electronice;
 • Achizitia de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
 • Achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii conforme codului CAEN pe care se acceseaza Programul;
 • Investitiile in active necorporale precum brevete, licente, marci de produse si servicii, software pentru comertul online, software necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Certificarea unui sistem de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale sau sigurantei alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii care nu au alta pagina web;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care emit garantii pentru credite contractate de catre beneficiari pentru realizarea planurilor de investitii propuse;

Beneficiarii au obligatia sa asigure bunurile achizitionate prin programul de finantare impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani, aceasta cheltuiala nu este decontata prin program.

Beneficiari elibigili prin Programul Comert si Servicii:

Operatorii economici, IMM-urile si societatile cooperative incadrate in categoria IMM-urilor pot beneficia de alocatie financiara nerambursabila, de asemenea, trebuie sa indeplinesca cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt considerate intreprinderi autonome, partenere, legate, sau intreprinderi unice;
 • au capital social integral privat;
 • au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice;
 • au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • societatea nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila, in cadrul Programului, in ultimii 3 ani. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot beneficia de finantare in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;
 • IMM-uri care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 • solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru Programul Comert si Servicii;
 • nu au datorii la bugetul de stat si la bugetele locale;
 • nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii.

Profilul beneficiarului castigator in cadrul sesiunii din 2018:

 1. Societate comerciala cu minim 1 an de activitate pe codul CAEN pe care aplica – din codurile CAEN eligibile;
 2. Societate comerciala care isi desfasoara activitatea in domeniul comertului sau serviciilor;
 3. Societatea comerciala a obtinut profit din exploatare si profit net in anul anterior si a avut un numar mediu de minim 3 angajati;
 4. Isi asuma o cofinantare de minim 25%;
 5. Creeaza un numar de minim 6 locuri de munca noi, cu norma intreaga pentru o perioada de minim 4 ani;
 6. Isi asuma mentinerea locurilor de munca deja existente pe perioada nedeterminata pentru o perioada de minim 4 ani.

Obligatiile beneficiarului de fonduri nerambursabile prin Programul Comert si Servicii:

Indicatorul de proiect cuprinde perioada de implementare si perioada de monitorizare (3 ani dupa implementarea proiectului), respectiv societatea trebuie sa respecte urmatoarele:

 • Sa mentina investitia in urma obtinerii finantarii nerambursabile;
 • Sa mentina numarul efectiv al locurilor de munca pe perioada nedeterminata, existente la data inscrierii in program si numarul efectiv al locurilor de munca create prin program conform numarului si tipului de angajat (abolvent dupa anul 2012/persoana defavorizata/somer);
 • Nu vor ajunge in stare de dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, insolventa, executare silita, faliment, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii.

Grila de evaluare din anul 2018

CRITERIIPunctaj  

Maxim

Profit net la 31.12.20185
Societatea A obtinut profit net la 31.12.20185
Societatea NU a obtinut profit net la 31.12.2018
Obs.: Se regasesc in bilantul contabil si balanta la 31.12.2018
Management, resurse umane15
Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 3 angajati la 31.12.201815
Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 2 angajati la 31.12.201810
Intreprinderea are un numar mediu de 1 angajat la 31.12.20185
 

Intreprinderea nu are angajati la 31.12.2018

Rezultate asteptate dupa implementarea planului de investitii25
locuri de munca create ≥ 215
locuri de munca create = 110
 

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de munca din cele de mai sus creat pentru 1 somer, absolvent dupa anul 2012 sau persoana defavorizata

5
 

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de munca din cele de mai sus create pentru 2 someri, absolventi dupa anul 2012 sau persoane defavorizate.

10
Ponderea investitiilor15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe si obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii15
 

Ponderea investitiilor in mijloace fixe si obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii

10
 

Ponderea investitiilor in mijloace fixe si obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii

5
Desfasoara efectiv activitate autorizata pe codul CAEN pe care acceseaza10
Vechime activitate autorizata egala sau mai mare de 12 de luni10
Vechime activitate autorizata 6-12 luni5
Vechime activitate autorizata 3-6 luni
Obs: Vechimea activitatii autorizate se verifica in certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate

 

Valoarea aportului propriu20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibila a proiectului20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibila a proiectului15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibila a proiectului

 

10
Profit din exploatare la 31.12.201810
Societatea A obtinut profit din exploatare la 31.12.201810
Societatea NU a obtinut profit din exploatare la 31.12.2018