Programul de Microindustrializare este sustinut de catre Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si are in vedere dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in sectorul industrial. Beneficiarii pot solicita finantare nerambursabila pana la 450.000 lei cu o rata de co-finatare de minim 10% pentru dotari si achizitii de active corporale, necorporale, spatii de productie si altele.

Pentru anul 2019 ghidul programului se afla in consultare publica si are un buget aloca in valoare de 22.678.00 lei.

Sumar:

 • Obiectivul Programului de Microindustrializare – programul prevede incurajare si stimularea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in sectoare prioritare, implementate de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, prin Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM-uri.
 • Valoarea finantarii nerambursabile– maxim 450.000 lei
 • Contributia proprie– Minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
 • Perioada maxima de implementare a proiectelor– Pana la data 15 iunie 2020.
 • Bugetul apelului– Pentru anul 2019 bugetul alocat este in valoare de 22.678.000 lei.

 Cine poate beneficia de finantare prin programul de microindustrializare?

Pentru a beneficia de finantare nerambursabila societatile trebuie sa se incadreze in una dintre urmatoarele categorii:

 • Intreprinderi mici sau mijlocii care isi desfasoare activitatea intr-una din regiunile de dezvoltare vizate: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.
 • Microintreprinderile, intreprinderile mici sau mijlocii din Bucuresti-Ilfov. (Microintreprinderile sunt eligibile numai daca au atat sediul social, cat si toate punctele de lucru, inclusiv locatia implementarii proiectului in regiunea de dezvoltare Bucuresti –Ilfov)

Totodata societatile care fac parte din categoriile eligibile, mentionate mai sus, trebuie sa indeplineasca cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt IMM care prevad stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
 • au capital social integral privat;
 • au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data aplicatiei;
 • isi desfasoara activitatea pe un cod CAEN apartinand urmatoarelor clase: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 1811, 1812, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
 • sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile care au ca obiectiv stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare;
 • asociatii sau actionarii, care detin mai multe societati, pot aplica cu o singura societate in cadrul Programului de Microindustrializare
 • sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica.
 • nu au datorii la bugetul de stat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

Activitati eligibile prin programul de microindustrializare:

 • Achizitionarea de echipamente IT tehnice precum: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video etc;
 • Achizitionarea de servicii de web site pentru promovarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor comercializate, pentru operatorii economici care nu detin alta pagina web;
 • Achizitionarea de active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii, francize, licente, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantarea nerambursabila;
 • Achizitionarea de echipamente tehnologice care se incadreaza, conform procedurii in categoriile 2.1, 2.2. si 2.3.6;
 • Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost;
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie, inclusiv elemente prefabricate;
 • Achizitionarea de aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achizitionarea de bunuri prevazute in subgrupele urmatoare, 3.2 ,3.3 cum ar fi mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau productie;
 • Servicii de consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului de Microindustrializare si implementarea proiectului;
 • Activitati specifice pentru dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale, cursuri, workshop-uri
 • Activitati aferente comisionului de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care emit garantii pentru credite, in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;

Care este valoarea ajutorului nerambursabil prin programul de microindustrializare?

Programul permite alocarea unui ajutor financiar nerambursabil de pana la 450.000 de lei pentru fiecare beneficiar in parte, indiferent de categoria in care este incadrata intreprinderea sa.

Clasificare:

Microintreprinderile – au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

Intreprinderile mici – au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;

Intreprinderile mijlocii – au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

Grila de evaluare

Evaluarea proiectelor este realizata pe baza punctajelor obtinute inca de la momentul aplicatiei. Astfel incat puteti aproxima dinainte de depunerea proiectului ce punctaj potential puteti obtine si care ar fi sansele de reusita. Grila de evaluare finala va fi publicata odata cu ghidul final, dar ea nu va fi foarte diferita de cea de anul trecut.

Astfel ca daca vreti sa aveti sanse trebuie neaparat sa obtineti 100 de puncte si sa fiti atenti la criteriile de departajare.

Anul trecut profilul Beneficiarului castigator al Programului de finantare nerambursabil Micro-industrializare a fost urmatorul:

 1. Societate care a avut cel putin 2 angajati la momentul inscrierii online;
  2. Societate care a obtinut profit din exploatare si nu a mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor in ultimii 3 ani;
  3. Societatea si-a asumat crearea a minim 4 noi locuri de munca, dintre care minim 2 pentru persoane defavorizate/somer/absolvent dupa 2013 si mentinerea lor pentru o perioada de inca 2 ani dupa primirea platii aferente proiectului;
  4. Si-a asumat o cofinantare de minim 25% si a alocat peste 60% din suma investitiei in echipamente tehnologice si software;

5.Asociatul/-ii nu mai detineau calitatea de asociati/actionari in cadrul altor societati.

Intrucat departajarea tine cont de in primul rand de numarul de locuri de munca nou create 8h/zi pe perioada nedeterminata este recomandat sa analizezi cu atentie cate noi locuri de munca pot sustine afacerea ta si cate locuri iti sunt necesare.

De asemenea, Ghidul final va fi publicat cu minim 5 zile inainte de deschiderea perioadei de aplicare, iar sesiunea de depunere va fi deschisa timp de 10 zile, de aceea, este bine sa pregatesti proiectul din timp.

GRILA EVALUARE PLAN AFACERI

Programul national multianual de microindustrializare

Punctaj 
Resurse umane existente10
Societatea are cel putin 2 angajati la momentul inscrierii online10
Societatea are cel putin 1 angajat la momentul inscrierii online5
Societatea NU are angajati la momentul inscrierii online
Finantare anterioara (2018, 2017, 2016)10
Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor in ultimii 3 ani10
Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor in ultimii 3 ani
Numar de noi locuri de munca create la momentul decontului30
locuri de munca create ≥ 420
locuri de munca create ≥ 315
locuri de munca create ≥ 210
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de munca din cele noi create in 2019 pentru 1 absolvent dupa anul 2012/ somer/ persoana defavorizata5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de munca din cele noi create in 2019 pentru 2 absolventi dupa anul 2012/ someri/ persoana defavorizata10
Valoarea proiectului de investitii20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibila a proiectului20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibila a proiectului15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibila a proiectului10
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2, 2.3.6. din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfasurarii activitatii sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri10
Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai putin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri
Profit din exploatare la 31.12.201810
Societatea A obtinut profit din exploatare la 31.12.201810
Societatea NU a obtinut profit din exploatare la 31.12.2018
Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate infiintata in baza Legii 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare5
Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate infiintata in baza Legii 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare5
Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar in alta societate infiintata in baza Legii 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL100