Granturi pentru Sectorul Cultural

0
202
Granturi pentru sectorul cultural
Granturi pentru sectorul cultural

Granturi pentru Sectorul Cultural Independent

Ajutorul financiar pentru sectorul cultural se acordă sub forma unor granturi în cuantum de 20% din diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020, dar fără a depăși echivalentul în lei a 200.000 euro

Beneficiarii eligibili sunt:

organizații neguvernamentale și societăți comerciale care au desfășurat activități în ultimii 2 ani în unul dintre următoarele domenii culturale: artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale (pictură, sculptură, film, fotografie), patrimoniu, carte, audio-vizual, educație culturală.

 • FIRME CE AU FORMA JURIDICĂ DE SRL SAU SA
 • ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE ONG-URI

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 • FIRMA NU SE AFLĂ ÎN INSOLVENȚĂ LA MOMENTUL ÎNSCRIERII;
 • FIRMA NU ARE DATORII LA BUGETUL DE STAT;
 • FIRMA A DEPUS BILANȚUL CONTABIL PE 2019 ȘI 2020;
 • FIRMA ARE CODUL/CODURILE CAEN PENTRU CARE SOLICITĂ GRANTUL AUTORIZATE LA ONRC ÎN 2019 ȘI 2020;
 • FIRMA VA MENȚINE ACTIVITATEA PENTRU CARE A OBȚINUT
 • FINANȚARE PENTRU CEL PUȚIN 6 LUNI DE LA DATA PRIMIRII FINANȚĂRII;
 • DIFERENȚA DINTRE CIFRA DE AFACERI DIN 2019 ȘI CEA DIN 2020
  TREBUIE CERTIFICATĂ ȘI ASUMATĂ DE CĂTRE UN EXPERT
  CONTABIL SAU DE CĂTRE UN AUDITOR FINANCIAR;

➤ FIRMA POATE ACCESA GRANTUL PE CODUL CAEN
PRINCIPAL SAU COD/CODURI CAEN SECUNDARE.
➤ DACĂ FIRMA A DESFĂȘURAT ACTIVITATE PE
MAI MULTE CODURI CAEN ELIGIBILE VA OBȚINE
GRANTUL PENTRU FIECARE COD CAEN ELIGIBIL

CODURI CAEN ELIGIBILE:
1820 REPRODUCEREA ÎNREGISTRĂRILOR
4761 COMERȚ CU AMĂNUNTUL AL CĂRȚILOR, ÎN MAGAZINE
SPECIALIZATE
5811 ACTIVITĂȚI DE EDITARE A CĂRȚILOR
5911 ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE
PROGRAME DE TELEVIZIUNE
5912 ACTIVITĂȚI DE POST-PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO
SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE
5913 ACTIVITĂȚI DE DISTRIBUȚIE A FILMELOR CINEMATOGRAFICE,
VIDEO SI A PROGRAMELOR DE TELEVIZIUNE
5914 PROIECȚIA DE FILME CINEMATOGRAFICE
5920 ACTIVITĂȚI DE REALIZARE A ÎNREGISTRĂRILOR AUDIO ȘI
ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
7420 ACTIVITĂȚI FOTOGRAFICE
8230 ACTIVITĂȚI DE ORGANIZARE A EXPOZIȚIILOR, TÂRGURILOR ȘI
CONGRESELOR
8552 ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN DOMENIUL CULTURAL (LIMBI STRĂINE,
MUZICĂ, TEATRU, DANS, ARTE PLASTICE ETC.)
9001 ACTIVITĂȚI DE INTERPRETARE ARTISTICĂ (SPECTACOLE)
9002 ACTIVITĂȚI SUPORT PENTRU INTERPRETARE ARTISTICĂ
(SPECTACOLE)
9003 ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ARTISTICĂ
9004 ACTIVITĂȚI DE GESTIONARE A SĂLILOR DE SPECTACOLE
9101 ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR ȘI ARHIVELOR
9102 ACTIVITĂȚI ALE MUZEELOR
9103 GESTIONAREA MONUMENTELOR, CLĂDIRILOR ISTORICE ȘI A
ALTOR OBIECTIVE DE INTERES TURISTIC

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • TOATE CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII ACTIVITĂȚII FIRMEI ȘI CARE SUNT ÎNREGISTRATE ÎN CONTABILITATE;
 • TAXE ȘI IMPOZITE BUGETARE.

Un expert din echipa noastră vă poate oferi și alte detalii. Ne puteți contacta aici. 

  Puteți consulta ghidul aflat în consultare publică aici. 

  cultural