Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri din regiunea Sud-Vest Oltenia, granturi de până la 1.500.000 € :PRSV/IMM1/1/1.3-1.4/2023

0
97

Obiectivul este intensificarea creșterii sustenabile, creșterea competitivității și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 79.618.235 euro.

 • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 200.000 euro;
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 1.500.000 euro;

Cofinanțarea din partea solicitantului este de:

 • minim 25% pentru microîntreprinderi;
 • 25% pentru întreprinderile mici;
 • 30%pentru întreprinderile mijlocii;

Solicitant eligibil:

 • Solicitantul este societate  care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban sau întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban și rural;
 • Firma a fost infiintata cel mai târziu la 31 decembrie 2021;
 • Solicitantul a obtinut profit din exploatare in 2022 (Profit exploatare>0);
 • Are minim 3 angajati in 2022 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

Zona vizată de prezentul apel de proiecte trebuie să fie situată în Regiunea Sud-Vest Oltenia:
Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

●Investiții în active corporale:

– Lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor și/ sau IMM-urilor, inclusiv lucrări pentru asigurarea utilităților generale aferente efectuate în limitele de proprietate (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cugaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI, telecomunicații etc);

– Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

– Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie strict pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a maximum 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului (de exemplu: recuperatoare de căldură, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/ sau sisteme fotovoltaice, panouri solare etc.).

– Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (această activitate nu este obligatorie dar se puncteaza suplimentar conform grilei ETF) de exemplu, reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare;

– Investiții în eficientizarea eco-designului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite; etc);

●Investiții în active necorporale:

– Brevete;
– Licențe;
– Mărci comerciale;
– Programe informatice;
– Alte drepturi și active similare, inclusiv elemente care conduc ladigitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare, eligibile în limita a 20% din valoarea activelor corporale;

Proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale.
Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL PRSV/IMM1/1/1.3-1.4/2023 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRSV.IMM.111.3-1.4.2023

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRSV/IMM1/1/1.3-1.4/2023?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile