Start-Up Nation 2022: A fost publicata procedura finala pe site-ul MAT

0
852
Start-Up Nation 2022

Start-Up Nation 2022: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat și a trimis la Monitorul Oficial forma finală a procedurii de implementare care cuprinde condițiile în care  microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM), înființate începând cu data de 1 ianuarie 2020 inclusiv, vor putea obține de la stat fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare. 

Start-Up Nation

Condiții:

 •  Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Înscrierea proiectelor, în vederea obținerii finanțării, se va efectua doar online pe platforma granturi.imm.gov.ro. Data de lansare se va comunica pe site-ul instituției cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. Aplicația va rămâne deschisă timp de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Valoarea totală a ajutorului este estimata a fi de 11.000.000.000 lei. Acesta va fi acordat in perioada 2022-2027.

Pentru Start-Up Nation 2022, bugetul alocat schemei de minimis, aprobat prin Legea nr. 317/2021, este de 520.031.000 lei, din care:

 •  500.000.000 lei pentru Pilonul I Start-up Nation România.
 • 20.031.000 lei pentru Pilonul II Start-up Nation Diaspora.

Aplicanții NU vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni ai programului.

Atenție că bugetul nu este alimentat full pentru plăți! 500 de milioane de lei sunt credite de angajament, care permit lansarea înscrierilor, dar pentru plățile către beneficiari e nevoie de credite bugetare, care ar trebui aprobate de Guvern prin rectificare de buget (în a doua jumătate a anului 2022) sau prin bugetul de stat pe anul 2023.

Se estimează un număr de 50.000 de beneficiari pentru Pilonul I Start-up Nation România și 5.000 pentru Pilonului II – Start-up Nation Diaspora.

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

  Modificări ale grilei de punctaj și cheltuielile eligibile

  Procedura trimisă la Monitorul Oficial nu diferă mult de varianta din 8 aprilie, rezultată din consultări. Totuși, o clarificare importantă, la cheltuielile eligibile, precizează că pachetul digital nu trebuie neapărat să cuprindă toate elementele, beneficiarii putând opta pentru unu sau mai multe.

  „Pachetul digital (voucher de digitalizare) poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică,  echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete”.

  Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.

  De asemenea, s-a adus o clarificare la ceea ce înseamnă echipament tehnologic pentru firmele IT, în plus față de pachetul digital valabil pentru toate companiile.

  „Pentru activitățile aferente codurilor CAEN Rev 2 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6910, 6920, 7111, 7112, 7410 fac parte din categoria echipamentelor tehnologice, încadrate în categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, echipamentele hardware care excedează valorii minime a pachetului digital obligatoriu”.

   Grila de punctaj:

   CriteriiPunctaj
   Domeniul de activitate
   A

    

   1Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC520
   2Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC515
   3Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum  și activități de Servicii și Comerț510
   Valoarea aportului propriu
   B

    

   1Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului20
   2Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului15
   3Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului10
   Criterii aferente investiției
   C

    

   1Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;20
   2Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;15
   3Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;10
   Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă
   D1Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă110
   2Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă0
   Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială
   E1Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.5
   2asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială, și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.0
   Criterii aferente cursurilor de competențe digitale
   F1Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.5
   2Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.0
   Criterii aferente debutului în afaceri
   G1Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, pînă la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.10
   2Asociații/acționarii AU mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.0
   HCriterii aferente componentei de inovare a proiectului
   1Investiția este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.10
   2Investiția NU este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.0

    

   Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

   Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

   Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

   La punctaje egale va prevala:
   – punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);
   – punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);
   – punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
   – punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);
   – punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
   – punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);
   – punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare);
   – valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;
   – data şi ora înscrierii în program.

   Pentru sprijin si alte informatii ne puteti contacta si aici.