A fost modificat Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI si POR/2019/3/3.2/3/ITI
A fost prelungit termenul de depunere a cererilor de finantare Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI si POR/2019/3/3.2/3/ITI

In data de 10.10.2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a publicat ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI si POR/2019/3/3.2/3/ITI, aferente Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila, pana la data de 18.11.2019, ora 12.00.
Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Detaliile complete aici: