AM POCU a lansat in consultare publica ghidul „Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori postdoctorat”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritara 6 – Educatie si competente, Obiectiv specific 6.13 – Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.
Bugetul propus pentru apel este de 59 milioane euro.

Obiectivul apelului este cresterea ratei de participare a studentilor doctoranzi la programele din cadrul parteneriatelor nou infiintate/dezvoltate care sa faciliteze insertia pe piata muncii a absolventilor si crearea de parteneriate noi intre institutiile de invatamant superior si sectorul privat, respectiv actori din domeniul cercetarii si inovarii.

Conform comunicatului, apelul va fi lansat in contextul in care Strategia UE 2020 pune un accent semnificativ pe obiectivele legate de educatie si formare, in conditiile in care acestea pot inflenta cresterea economica prin cresterea ocuparii, a productivitatii etc.

Mai multe detalii aici: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22667/pocu-apelul-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor-in-consultare-publica