Digitalizarea IMM-uri până la 3.000.000 €

0
136

Obiectivul investitiei este de a sprijini antreprenorii români în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi: inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică.

BUGETUL MAXIM AL SCHEMEI: 150 MILIOANE €
împărțită pe următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național:
A) industrie alimentară, industrie prelucrătoare, construcții: 75 milioane euro;
B) industrie auto, transport și distribuție, servicii adresate populației, turism și alte activități/domenii eligibile: 75 milioane euro;

BUGET PER PROIECT:
Microîntreprindere: maxim 500.000 euro;
Întreprindere mică: maxim 1.500.000 euro;
Întreprindere mijlocie: maxim 3.000.000 euro;

CHELTUIELI ELIGIBILE:
A. În procent de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului, aferente investițiilor regionale:
– Cheltuieli privind active corporale și necorporale;
– Cheltuieli privind tehnologii blockchain;
– Cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică;
– Cheltuieli privind achiziția de sisteme de inteligență artificială;

B. În procent de maxim 25% din valoarea eligibilă a proiectului pentru categorii specifice de cheltuieli aferente cercetării și dezvoltării:
– Costurile cu personalul;
– Costurile instrumentelor și ale echipamentelor;
– Costurile aferente cercetării contractuale;

NU SUNT ELIGIBILE  CHELTUIELILE:
– Cheltuielile privind costuri administrative;
– Echipamente second-hand;
– Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare,taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
– Contribuția în natură;
– Amortizarea;
– Achiziții în regim de leasing;
– Achiziţia de terenuri;
– Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile

OBLIGAȚII BENEFICIAR:
– Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni și nu poate depăși data de 31.12.2025;
– Beneficiarul va ține o evidență contabilă distinctă pentru proiect, cu utilizarea de conturi analitice distincte.
– Beneficiarul va transmite rapoarte de progres tehnic și financiar al investiției.
– Beneficiarul va menține investiția realizată pe toată perioada de durabilitate – licențele și software-urile achiziționate vor trebui să fie valabile pe toată perioada celor 3 ani de durabilitate.
– Beneficiarul se obligă să demonstreze printr-un raport tehnic IT că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect ( MINIM
9 CRITERII INDEPLINITE – a se vedea prezentarea .PDF  mai jos ).

Prezentare Ghid DIGI IMM 150 MLN

Ai nevoie de un consultant pentru programul de Digitalizare?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: