Obiectivul componentei C7 – Digitalizarea ONG -uri (Organizațiilor Neguvernamentale) reprezintă crearea unei infrastructuri digitale coerentă și integrată la nivelul administrației publice din România care să ofere servicii digitale de înaltă calitate atât cetățenilor, cât și companiilor. Prin realizarea acestui obiectiv sunt create condițiile pentru adoptarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele și domeniile de activitate ale instituțiilor statului și pentru creșterea numărului de cetățeni și companii care vor putea beneficia și fructifica oportunitățile oferite de digitalizare prin finantarea nerambursabila.

Acest apel se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile de dezvoltare și anume: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru,
București-Ilfov.

Tipul de apel

 • În cadrul prezentului apel se aplică Schemă de ajutor de minimis, competitiv.
 • Proiectele de investiții sunt selectate la finantarea nerambursabila este în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Bugetul proiectului

Alocarea prezentului apel „Digitalizarea ONG -uri” este de 5.300.000 

Rata de cofinanțare

Contribuția solicitantului la finantarea nerambursabila investiției trebuie să fie de minimum 5% din valoarea eligibilă a investiției.

Valoarea minimămaximă eligibilă

 • Finantarea nerambursabila minimă pentru un proiect este de 25.000 €
 • Finantarea nerambursabila maximă pentru un proiect este de 70.000 €

Finantarea nerambursabila va fi determinată în funcție de gradul de digitalizare al ONG-ului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, conform cu DESI (2021), astfel:

 • 25.000 și 40.000€ pentru îndeplinirea a cel puțin 5 criterii DESI;
 • 40.001 și 55.000€ pentru îndeplinirea a cel puțin 7 criterii DESI;
 • 55.001 și 70.000€ pentru îndeplinirea a cel puțin 9 criterii DESI.

Condiții de eligibilitate:

Solicitanti eligibili pentru Finantare nerambursabila sunt Organizaţii Neguvernamentale (ONG), care respectă cumulativ următoarele condiții:

 • Înființat cel târziu la data de 31.12.2022;
 • Nu au obligații de plată nete neachitate către bugetul consolidat sau local al statului sau fapte înscrise;
 • Au capacitatea de a asigura cofinanțarea și cheltuielile neeligibile;
 • Se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 5 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui Economiei și Societății Digitale (DESI 2021);
#Digitalizarea ONG

Cheltuieli eligibile:

 • Consultanța privind întocmierea documentației și implementarea proiectului:
  o max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • Investiții în infrastructura digitală:

  o echipament TIC și perificerice (servere, PC-uri, monitoare, rețelistică, periferice etc.),
  o cheltuială obligatorie.

 • Participarea la programe de dezvoltare a competențelor digitale pentru personal și voluntari:

  o max. 1.500 RON/persoana,
  o cheltuială obligatorie.

 • Participarea beneficiarilor la programe despre utilizarea CRM:

  o max 1.000 RON,
  o cheltuială obligatorie.

 • Active necorporale (licențe, licențe pentru server, licențe OS, licențe office și alte programe informatice);
 • Achiție/Dezvoltare și/sau adaptare aplicații/licențe software dedicate sectorului ONG:

  o soluții contabilitate și management financiar (inclusiv compatibile cu e-factură) și administrarea resurselor umane,
  o soluții software pentru accesarea serviciilor ONG-ului persoanelor cu dizabilități sau vulnerabile,
  o soluții configurare, implementare, migrare, integrare baze de date noi sau existente,
  o soluții de gestiune (financiară, furnizori, resurse umane, logistică),
  o implementare de RPA, ERP, sisteme IoT si AI o Dezvoltare tehnologii blockchain și e-commerce + integrare în BTP acolo unde este cazul.

 • Realizare/modernizare rețea LAN;
 • Website de prezentare ONG;
 • Domeniu nou;
 • Cheltuieli cu trecerea arhivelor din analog/suport hârtie în digital;
 • Cheltuieli cu consolidarea serviciilor de securitate;
 • Achiziții servicii de cloud computing;
 • Auditare tehnică IT:
  o valoare max. 5% din total eligibil,

  o cheltuială obligatorie.

 • Cheltuieli cu resursele umane implicate în management proiect:
  o valoare max 10% din total eligibil.
 • Valoarea TVA-ului a cheltuielilor menționate, în cazul în care nu sunt deductibile, este suportată de către bugetul de stat;
 • Achiziția de hardware este eligibilă în limita a 1/3 din bugetul total eligibil;

 

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL
„Digitalizarea ONG -uri” ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

Prezentare DIGI ONG 25.04.24

Ai nevoie de un consultant pentru programul
Digitalizarea ONG -uri (Organizațiilor Neguvernamentale)?

Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile