Granturi de până la 50.000€ pentru Digitalizarea cărților pentru IMM-uri

0
21

„Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale” este finanțată prin Programul PoCIDIF.

Obiectivul prezentei Scheme este de a promova cultura prin acordarea de finanțare pentru:
– a) Dezvoltarea capacității operatorilor din sectorul de realizare a cărților în format electronic (ebook, audiobook etc);
– b) Acțiuni de atragere de noi audiențe folosind instrumente și tehnologii de tipul vlog-urilor, challenge-urilor online și maratoanelor de lectură;

Beneficiarii eligibili a Schemei sunt operatorii din sectorul culturii scrise, cu statut de IMM-uri, care își desfășoară activitatea în România, în domeniul de editare a cărților.

Conditii de eligibilitate:

 1. Au autorizat codul CAEN 5811 – Activități de editare a cărților;
 2. Sunt înregistrați în ”Catalogul Editurilor din România” al Bibliotecii Naționale a României;
 3. Nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;
 4. Nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar în temeiul prezentei Scheme este de 50.000 euro pe beneficiar.

Bugetul total estimat al Schemei este de 1.500.000 euro.

Categorii de cheltuieli: 

 1. Achiziţionarea de echipamente TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli cu servicii de instalare, configurare, integrare, punere în funcţiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect;
 2. Cheltuieli cu servicii de digitalizare (cărți scrise);
 3. Cheltuieli de informare şi publicitate, inclusiv maratoane de lectură pentru promovarea lecturii în rândul tinerei generații;
 4. Cheltuieli cu servicii de consultanţă:
  – cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea tuturor documentaţiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanţare);
  – cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul managementului proiectului;
 5. Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului:
  – auditare financiară (conform reglementărilor naţionale);
  – auditare tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele PoCIDIF).

Ai nevoie de un consultant pentru programul
Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic”?

Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile