PROGRAMUL guvernamental de MICROINDUSTRIALIZARE 2020 este sustinut de catre Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si are ca scop principal dezvoltarea IMM-urilor care isi desfasoara activitatea in sectorul industrial. Bugetul alocat pentru anul 2020 este de 65.000.000 lei pentru aproximativ 145 de beneficiari.  Programul se afla momentan in dezbatere publica.

 • Valoarea finantarii nerambursabile: maxim 450.000 lei/beneficiar;
 • Contributia Proprie: minim 10%.

Cine poate beneficia de finantare nerambursabila in cadrul PROGRAMULUI DE MICROINDUSTRIALIZARE 2020?

Pentru a beneficia de finantare nerambursabila societatile trebuie sa se incadreze in una dintre urmatoarele categorii:

 • Microintreprinderi, Intreprinderi mici si Mijlocii in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov;
 • Intreprinderi Mici si Mijlocii intr-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Programul permite alocarea unui ajutor financiar nerambursabil de pana la 450.000 de lei pentru fiecare beneficiar in parte, indiferent de categoria in care este incadrata intreprinderea sa.

De asemenea, la data depunerii proiectului, societatile trebuie sa indeplineasca cumulativ:

 • Apartenenta la categoria IMM;
 • Au capital social integral privat;
 • Au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;
 • Isi desfasoara activitatile conform unui cod CAEN autorizat apartinand urmatoarelor clase:10,11,13,14,15,16,17,1811,1812,20,21,22,23 ,24,25,26,27,28,29,30,31,32;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica.

De asemenea, beneficiarul se obliga sa angajeze minim 2 salariati, pe perioada nedeterminata, cu program normal de 8 ore pe zi si sa pastreze numarul efectiv al locurilor de munca existente la data inscrierii online.

Conform grilei din 2019 se acorda punctaj suplimentar pentru angajamentul de a crea cel putin 1 loc de munca (5 puncte) din randul persoanelor mentionate in procedura. Pentru punctaj maxim, respectiv 10 puncte, era necesar angajarea a minim 2 persoane din randul persoanelor mentionate in procedura.

Nu beneficiaza de prevederile Programului societatile care desfasoara:

 • Activitati de pescuit si acvacultura;
 • Activitati legate de productia primara a produselor agricole;
 • Activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole in urmatoarele cazuri:
 1. Cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
 2. Cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari (fermieri);
 • Activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • Ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
 • Ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.

OBS!!!

In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din sectoarele exceptate (cele mentionate mai sus), cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniile eligibile,  intreprinderea in cauza trebuie sa  asigure separarea activitatilor si distinctia costurilor, pentru a putea motiva faptul ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de finantare.

De asemenea, nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul din cadrul MEEMA/AIMMAIPE, afini si rudele acestora pana la gradul II.

Investitii eligibile in cadrul PROGRAMULUI DE MICROINDUSTRIALIZARE 2020

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/ multifunctionala , inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor musicale;
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscal;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G;
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie, inclusiv din elemente prefabricate;
 • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau productie;
 • Realizarea unei pagini web;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (maxim 8000 lei fara TVA);
 • Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care emit garantii pentru credite.

Nu sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

 • Active achizitionate in leasing/second-hand si care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse;
 • Cheltuielile privind TVA, taxe, timbru verde, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate.

Grile de evaluare in cadrul PROGRAMULUI DE MICROINDUSTRIALIZARE 2020

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Conform ghidului in consultare publica, criteriile de departajare vizeaza:

 • Valoarea procentului aferent aportului propriu;
 • Programul de Microindustrializare 2020
 • Valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
 • Punctajul aferent ponderii investitiilor in echipamentele si software-uri necesare desfasurarii activitatii sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate;
 • Punctajul criteriilor aferente cursurilor de competente digitale; – punctajul aferent criteriului de finantare anterioara;
 • Numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create conform planului de afaceri;
 • Numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create din randul persoanelor care fac dovada intoarcerii din diaspora;
 • Data si ora inscrierii in program.