S-a lansat competia pentru Proiecte de Cercetare Exploratoriei in cadrul  Programului 4 “Cercetare fundamentala si de frontiera”, din cadrul Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare 2015-2020 (PNDCI III)

VALOAREA MAXIMA A FINANTARII NERAMBURSABILE ESTE DE 1.200.000 LEI

TERMEN DEPUNERE: 15.06.2020

PROGRAMULUI 4-CERCETARE FUNDAMENTALA SI DE FRONTIERA-PCE 2020 sustin si promoveaza cercetarea stiintifica fundamentala si se adreseaza cu precadere cercetatorilor cu performante international si care doresc sa conduca proiecte de cercetare in institutiile din Romania.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

 • Afirmarea prestigiului cercetarii stiintifice din Romania cuantificat prin rezultate stiintifice de nivel international;
 • Identificarea, sustinerea si dezvoltarea echipelor de cercetare pentru a le permite sa atinga, sa mentina si sa consolideze masa critica necesara competitivitatii acestora pe plan international;
 • Atragerea resurselor umane nationale si internationale de calitate pentru dezvoltarea cercetarii stiintifice din Romania;
 • Implementarea principiului “finantarea urmeaza performanta” in cercetare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE IN CADRUL PROGRAMULUI 4-CERCETARE FUNDAMENTALA SI DE FRONTIERA-PCE 2020:

a) Directorul de proiect este doctor in stiinte;

b) Directorul de proiect a publicat in perioada 2012 – 2020, dar dupa obtinerea titlului de doctor, ca autor principal a unor articole in reviste care au fiecare un scor relativ de influenta 4 cel putin egal cu 1 si al caror scor relativ de influenta cumulat este cel putin egal cu 3. Toate articolele si realizarile stiintifice din prezent trebuie sa se regaseasca indexate Web of Science

c) Directorul de proiect a acumulat minim 100 de puncte din lucrari publicate in perioada 2012 – 2020, dar dupa obtinerea titlului de doctor, din urmatoarele categorii:

 • Carti publicate ca autor sau coautor
 • Capitole publicate ca autor sau coautor in volume colective: 30 puncte pentru fiecare capitol;
 • Articole publicate ca autor principal in reviste care au fiecare un scor relativ de influenta cel putin egal cu 1;

OBS!!! Prin exceptie, pentru domeniul informatica (subdomeniul PE 6) un director de proiect este considerat eligibil pe baza citarilor pe care publicatiile sale din perioada 2012-2020, dar dupa obtinerea titlului de doctor, ca autor principal, le-au obtinut in reviste indexate Web of Science, cu conditia ca revistele care citeaza sa aiba fiecare un scor relativ de influenta cel putin egal cu 1 iar scorul relativ de influenta al revistelor care citeaza, cumulat pentru toate citarile luate in calcul sa fie cel putin 9. Auto-citarile (conform definitiei din Anexa 5) nu se iau in calcul;

d) Proiectul se desfasoara intr-o institutie sau unitate de cercetare-dezvoltare din Romania, inclusiv intr-o institutie de invatamant superior.

DURATA PROIECTELOR

Durata proiectului este de minimum 24 luni si maximum 36 luni

CHELTUIELI ELIGIBILE IN CADRUL PROGRAMULUI 4-CERCETARE FUNDAMENTALA SI DE FRONTIERA-PCE 2020:

 • Cheltuieli cu personalul (cercetatori cu experienta, cercetatori postdoctorali, studenti-doctoranzi, masteranzi, studenti si tehnicieni angajati pe perioada derularii proiectului de cercetare conform legislatiei in vigoare;
 • Cheltuieli de logistica necesare pentru derularea proiectului, inclusiv echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a tertilor etc;
 • Cheltuieli de deplasare aferente deplasarilor in tara sau in strainatate ale membrilor echipei de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participari la manifestari stiintifice de prestigiu din domeniul proiectului; se pot finanta si cheltuieli de deplasare ale unor colaboratori/experti din tara sau din strainatate sau ale unor participanti la manifestarile stiintifice organizate in cadrul proiectului, cu respectarea prevederilor legale;
 • Cheltuieli indirecte (regie) – se calculeaza ca procentaj din cheltuielile directe: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistica (exceptand valoarea cheltuielilor pentru echipamente cd si subcontractarea) si cheltuieli de deplasare.

Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati la 0732077575