Fonduri structurale: Esti IMM si vrei sa creezi o noua unitate sau sa extinzi capacitatile avansate de productie sau dezvoltare a serviciilor in regiunile de dezvoltare Vest sau Nord-Est?

Acceseaza intre 200.000 euro si 1.000.000 euro prin Programul POR 2.2!

 1. SOLICITANTI ELIGIBILI SI CU SANSE DE A OBTINE FINANTARE
 • Solicitantul eligibili in cadrul acestui apel de proiecte este societate sau societate cooperativa, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.In sensul acestui apel, „intreprinderea din mediul urban/rural” se refera la intreprinderea care propune o investitie (intr-unul din domeniile eligibile in acest apel) in mediul urban/rural, indiferent de localizarea sediului social al acesteia;
 • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral;
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior;
 • Solicitantul a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 • Solicitantul nu se afla in situatie de dificultate (nu a avut pierderi de capital sau capitalurile pe minus);
 • Rata solvabilitatii generale (Active totale/ Datorii totale) pe 2018 este >=2;
 • Rata rentabilitatii financiare – ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) pe 2018 >=5%;
 • Rata de crestere a profitului din exploatare pe 2018 raportat la 2017>=20%;
 • Locul de implementare al proiectului este situat in Regiunea de dezvoltare Vest (judetele Timis, Hunedoara, Arad sau Caras-Severin) sau Nord-Est (judetele Suceava, Iasi, Botosani, Bacau, Vaslui, Neamt):
 • in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri;
 • in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii.
 • Solicitantul acceseaza fonduri pentru unul din domeniile:
 • productia de tesaturi;
 • fabricarea de articole de imbracaminte;
 • fabricarea de incaltaminte;
 • taierea si rindeluirea lemnului;
 • activitati de tiparire;
 • fabricarea produselor farmaceutice;
 • fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
 • fabricarea de obiecte sanitare din ceramica;
 • productia de ceasuri;
 • fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice;
 • fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
 • fabricarea de pompe si compresoare;
 • fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
 • fabricarea de mobile;
 • fabricarea bijuteriilor;
 • lucrari de tamplarie si dulgherie;
 • hoteluri, pensiuni;
 • activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune;
 • activitati de realizare a soft-ului la comanda;
 • activitati ale portalurilor web;
 • activitati de testare si analize tehnice;
 • activitati de design specializat;
 • activitati de asistenta medical;
 • activitati ale centrelor de fitness;
 • spalarea si curatarea articolelor textile;
  vezi lista completa a codurilor CAEN eligibile.

II. PERIOADA DEPUNERE PROIECTE: 24.12.2019 – 24.03.2020

III. TIPURI DE PROIECTE

 • Investitii initiale in vederea crearii si dotarii unei noi unitati de productie/prestare servicii;
 • Investitii initiale in vederea extinderii capacitatii unei unitati existente, care presupune mentinerea sortimentatiei si a proceselor de productie deja existente si cresterea volumului productiei ca urmare a investitiei;
 • Investitii initiale in vederea diversificarii productiei unei unitati existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate.

IV. CHELTUIELI ELIGIBILE

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1. Amenajarea terenului – demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente, devieri de cursuri de apa.

1.2. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi.

 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
 2. Cheltuieli pentru proiectare, asistenta tehnica si consultanta
 3. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii

4.2. Dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari)

 • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare;
 • Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

4.3. Active necorporale:

 • Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;
 • Cheltuieli cu activitati de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului.
 1. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului – in limita a 5000 lei fara TVA. Cheltuielile cu activitati de marketing si promovare nu sunt eligibile.
 2. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – in limita a 5000 lei fara TVA, trimestrial.
 3. Cheltuieli cu activitati specifice prioritatii de investitie

7.1. Cheltuieli cu activitati de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor.

7.2. Cheltuieli cu activitati de certificare/recertificare a sistemelor de management.

7.3. Cheltuieli cu activitati de internationalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant:

 • taxa de participare;
 • inchirierea stand-ului;
 • transportul si cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegati;
 • transportul si depozitarea mostrelor si materialelor promotionale.

Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila si nerecuperabila, aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.

V. CHELTUIELI NEELIGIBILE

  • cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020;
  • achizitionarea de terenuri si/sau constructii;
  • costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere;
  • costuri administrative;
  • costuri de personal;
  • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor;
  • contributia in natura;
  • amortizarea;
  • cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015;
  • cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport;
  • Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a proiectului tehnic;
  • Cheltuielile efectuate inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica”.

VI. RATA DE COFINANTARE

Contributia beneficiarului este conform regiunii unde se va implementa proiectul si conform incadrarii acestuia, respectiv:

Pentru componenta finantabila prin ajutor de minimis, contributia proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie sa fie de minimum 10%.

 1. DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare este de maximum 36 luni si nu depaseste data de 31.12.2023.

 1. EVALUARE

Toate cererile de finantare depuse in primele doua luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii si evaluare tehnica si financiara, urmand a fi contractate cele care au obtinut cel putin 80 de puncte.

Cererile de finantare depuse in luna 3 vor parcurge etapele de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii si evaluare tehnica si financiara. Proiectele care au obtinut cel putin 70 de puncte (noul prag de calitate) atat din transele anterioare (din cele mentinute in competitie) cat si din transa curenta, vor fi contractate daca se incadreaza in alocarea financiara ramasa disponibila. Daca alocarea financiara disponibila nu este acoperita, vor fi selectate, in ordinea punctajelor, proiectele ramase in competitie, care au obtinut cel putin 50 de puncte (provenind din toate transele).

Proiectele care obtin mai putin de 50 de puncte sunt respinse.

Aici gasiti grila de punctaj.

Descarca ghidul programului.

1 COMENTARIU

Comments are closed.