Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a relansat apelul de proiecte POR 2.2 – IMM aferente Axei prioritare 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatii de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro si maximum 1 milion euro.

Sunt eligibile doar investitiile in regiunile Nord Est si Vest.

Proiectele pot fi depuse in perioada 24.12.2019 – 24.03.2020, finantare putand fi solicitata doar de societatile care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Investitiile eligibile pentru co-finantare includ:

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spatiilor de productie/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online;

Investitii finantabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii; activitati specifice procesului de internationalizare (participarea la targuri si expozitii internationale, misiuni comerciale).

Fata de primul apel de proiecte organizat in cadrul prioritatii de investitii 2.2 – IMM, principalele modificari si actualizari ale ghidul vizeaza urmatoarele aspecte:

  • Detalierea si clarificarea unor aspecte suplimentare legate de ajutorul de stat regional, respectiv definirea unor categorii de investitii initiale
  • Actualizarea unor referinte la anii fiscali relevanti pentru anumite criterii, referinte pagini web
  • Completarea grilei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, respectiv a grilei de evaluare tehnica si financiara cu detalii si clarificari (la apelul anterior, aceste aspecte au facut obiectul Instructiunii AMPOR nr. 33/2017).
  • Includerea precizarii ca bugetul alocat apelului nu va putea fi supracontractat
  • Solicitarea unei declaratii de reconfirmare a incadrarii in categoria IMM, la data semnarii contractului de finantare.
  • Actualizarea unor conditii precontractuale, respectiv eliminarea obligativitatii depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitarii pentru interventiile care au loc intr-o arie naturala protejata si a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificarii, dupa caz, in conformitate cu prevederile OUG 57/2007.
  • Actualizarea Formularului cererii de finantare, conform modificarilor MySMIS
  • Eliminarea din lista anexelor obligatorii a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA.