Sprijin pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare, granturi de până la 1.500.000 € :ADR NORD-VEST/2023/112/1

0
215

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest),a publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 112 – Sprijin pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare.

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin financiar sub formă de grant.
Alocarea prezentului apel de proiecte(FEDR+BS): 21.764.706,00

Valoarea nerambursabilă a proiectului:
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 200.001 ;
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 1.500.000 ;

Rata de cofinanțare: Cuantumul cofinanțării acordate este de 0% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Regiunea de implementare: Prezentul ghid are aplicabilitate doar pe teritoriul Nord-Vest în mediul urban sau rural:

 • Bihor;
 • Bistrița-Năsăud;
 • Cluj;
 • Maramureș;
 • Satu Mare;
 • Sălaj.

Eligibilitatea solicitanților: Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt: Microîntreprindere și întreprindere mică.

Activități eligibile obligatorii: Solicitantul are obligația de a cuprinde în activitățile propuse prin cererea de finanțare:

1.Activități de cercetare-dezvoltare;
2.Activități pentru introducerea în producție şi realizare produs/ proces /tehnologie /serviciu;
3.Activități de informare și publicitate;
4.Activități de audit financiar;

Activități eligibile conexe:
5.Activități de consultanță pentru managementul proiectului și/sau scrierea cererii de finanțare.

Activitățile eligibile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activități de tipul celor de mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PR NV 2021-2027 şi dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

Domenii de activitate eligibile:

 • Solicitantul la finanțare nu are cercetarea-dezvoltarea ca obiect principal de activitate (conform certificatului constatator ONRC);
 • Solicitantul desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor:

PILON 1 INOVARE PENTRU SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE:

 • Domeniul Agroalimentar;
 • Domeniul Cosmetice și suplimente alimentare;
 • Domeniul Sănătate;

PILON 2 DEZVOLTARE SECTOARELOR EMERGENTE:

 • Domeniul Materiale noi;
 • Domeniul Tehnologii avansate de producție;

PILON 3 – TRANSFORMARE DIGITALĂ: AGENDA DIGITALĂREGIONALĂ:
Nișe de specializare:

 • Inovare la nivel de produs în: IoT, sisteme cyber-fizice, securitate cibernetică, etc.
 • Digitalizare energetică, cu precădere în domeniul energiei din surse alternative;
 • Tehnologii de comunicare verbală om-mașină;
 • Robotica socială prin utilizarea inteligenței artificiale aplicată în zona roboticii non industriale etc.

Prag de excelenta:
Vor fi 3 praguri de calitate:
Etapa 1: Prag de excelență: 85 de puncte: 27.08.2023 – 27.09.2023;
Etapa 2: Prag de excelență: 80 de puncte: 27.09.2023 – 27.11.2023;
Etapa 3: Prag de excelență: 70 de puncte: 27.11.2023- 27.01.2024;

Nu sunt eligibile:

 • Un proiect nu poate include ca activități eligibile numai activități de cercetare-dezvoltare/ achiziția de servicii pentru cercetare-dezvoltare sau numai activități pentru punere în producție sau prestarea în piață a serviciilor rezultate din activitate CDI;
 • Nu sunt eligibile proiectele care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție ;
 • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul: achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie, Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului…

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL PRNV/2023/112/1 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

ADR NORD-VEST,2023,112,1

Lista de categoriilor de cheltuieli atașată mai jos…

Anexa V – Matrice de corelare

Ai nevoie de un consultant pentru programul ADR NORD-VEST/2023/112/1?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile